INTERNATIONAL MARTINŮ CIRCLE

Přihláška ke členství

Výhody členství
Tři čísla Bohuslav Martinů Revue ročně zdarma.
CD z festivalu Bohuslava Martinů v Praze – každý rok nová volně neprodejná nahrávka.
Možnost zasílání CD a dalších materiálů týkajících se Martinů, které jsou k dispozici v Institutu Bohuslava Martinů.
Členové se mohou aktivně podílet na vytváření nových čísel Martinů Revue – všechny příspěvky jsou vítány!

Členský příspěvek: 450 Kč / 1 rok

Maximální velikost souboru: 200MB.

 
* povinné položky


Tato přihláška má platnost písemné přihlášky a jejím odesláním potvrzuji správnost všech údajů v ní uvedených. Tímto se zároveň zavazuji k úhradě členského příspěvku.