NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ

Správní rada:

Předseda
Prof. Jiří Hlaváč

Místopředsedkyně
PhDr. Stanislava Střelcová, muzikoložka, redaktorka

Členové
PhDr. Kateřina Maýrová, muzikoložka, odborná pracovnice Muzea české hudby v Praze
Mgr. Michal Novenko, varhaník, dirigent a hudební skladatel Českého rozhlasu v Praze
Prof. Ivan Štraus, houslista
PhDr. Ivan Ruml, hudební redaktor a operní specialista

 

Dozorčí rada:
PhDr. Ludvík Kašpárek, předseda dozorčí rady, hudební kritik a publicista
Prof. Ivo Medek, hudební skladatel a pedagog
Jiří Teml, hudební dramaturg a skladatel

 

Ředitel:
Prof. Václav Riedlbauch, manažer a hudební skladatel

Tajemnice:
Jarmila Klementová
KONTAKT

Nejbližší zasedání správní rady:

27.4., 15.6., 21.9., 19.10., 7.12. 2015