NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ

Dozorčí radaČLENOVÉ


Jiří Teml, hudební dramaturg a skladatel ,
člen dozorčí rady BM ▼
Jiří Teml, hudební dramaturg a skladatel

Jiří Teml

Jiří Teml se narodil ve Vimperku, absolvoval Vyšší ekonomickou školu, dále soukromé studium hudebních disciplin u PhDr. Bohumila Duška a skladbu u Jiřího Jarocha. V letech 1976-1980 zaměstnán jako hudební dramaturg a vedoucí hudební redakce v Československém rozhlase v Plzni. Od roku 1980 až dosud je hudebním dramaturgem v pražském rozhlase. Soustavně se věnuje kompozici. Získal ocenění v domácích i zahraničních skladatelských soutěžích, jeho skladby jsou provozovány doma i v zahraničí.


PhDr. Ludvík Kašpárek,
muzikolog a hudební publicista ▼
PhDr. Ludvík Kašpárek

PhDr. Ludvík Kašpárek

Má na svém kontě dlouholetou praxi v českém hudebním životě. Je činný jako hudební kritik a publicista v denním a odborném tisku, je rovněž autorem odborných textů v koncertních programech České filharmonie a Pražských symfoniků (FOK). V letech 1968 – 1989  působil jako hudební redaktor  tehdejšího Československého rozhlasu.

V letech 1992-1999 byl tiskovým mluvčím České filharmonie, uváděl veřejné generální zkoušky orchestru a moderoval cykly koncertů určené mladým posluchačům. V letech 1999 – 2007 byl  ředitelem východočeské Komorní filharmonie Pardubice, zároveň od roku 1999 působí  jako dramaturg Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii.