AKTUALITY

10
PO
PROSINEC 2018


Trio Concertante | Bergerettes

Václav Mácha

10. prosince 2018, 19:30
Barokní refektář Profesního domu MFF UK, Praha

Bohuslav MARTINŮ: Bergerettes pro housle, violoncello a klavír, H 275
Wolfgang Amadeur MOZART: Klavírní trio C dur KV 548
Zdeněk FIBICH: Klavírní trio f moll

Trio Concertante (Hana Kubisová — housle, Teodor Brcko — violoncello, Václav Mácha — klavír)

Více informací: http://www.pkf.cz/240-mozart-fibich-martinu/