PROJEKT SOUBORNÉ VYDÁNÍ

Projekt Souborné vydání

Nejdůležitější aktivitou Institutu Bohuslava Martinů je Souborné vydání Bohuslava Martinů (Bohuslav Martinů Complete Edition). První dva svazky vyšly v roce 2014.
Toto historicko-kritické vydání vychází nyní v podobě vědecky vypracovaných notových edic, vytvořených na základě studia a zpracování všech dostupných pramenů. Je realizováno Institutem Bohuslava Martinů s finanční podporou Nadace Bohuslava Martinů v Praze. Je určeno i pro potřeby provozovací praxe a řídí se nejnovějšími textově kritickými a filologickými metodami.

Podrobné informace o projektu najdete v sekci Martinů/Souborné vydání.

Souborné vydání děl Bohuslava Martinů je podpořeno Nadací Bohuslava Martinů, Martinů Stiftung ve Švýcarsku, Grantovou agenturou České republiky a Státním fondem kultury ČR.