INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ

Projekt Souborné vydání

Nejdůležitější aktivitou Institutu Bohuslava Martinů je Souborné vydání Bohuslava Martinů (Bohuslav Martinů Complete Edition). V roce 2014 již vyšly první dva svazky.
Toto historicko-kritické vydání vychází nyní v podobě vědecky vypracovaných notových edic, vytvořených na základě studia a zpracování všech dostupných pramenů. Je realizováno Institutem Bohuslava Martinů s finanční podporou Nadace Bohuslava Martinů v Praze. Je určeno i pro potřeby provozovací praxe a řídí se nejnovějšími textově kritickými a filologickými metodami.

Podrobné informace o projektu najdete v sekci Martinů/Souborné vydání.

Souborné vydání děl Bohuslava Martinů je podpořeno Nadací Bohuslava Martinů, Grantovou agenturou České republiky a Státním fondem kultury ČR.