INTERNATIONAL MARTINŮ CIRCLE

Setkání rady delegátů 2017

Setkání rady delegátů IMC se uskutečnilo 27. ledna 2017 v prostorách Institutu Bohuslava Martinů v Praze. Setkání se zúčastnili nově zvolení delegáti, kterými jsou (v abecedním pořadí):
Aleš Březina, Mike Crump, Nicolas Derny, Gert Floor, Lucie Harasim, Robert Simon a Zoja Seyčková. Jejich malý portrét si můžete přečíst na straně 4 v Martinů Revue č.1/2017. Tato rada delegátů zvolila tříčlenný výbor:
Mike Crump (předseda)
Zoja Seyčková (místopředsedkyně)
Aleš Březina
Po dokončení volby byly notářsky ověřeny všechny potřebné dokumenty, předány Městskému soudu v Praze a byla podána žádost o zápis do spolkového rejstříku. To byl poslední krok nutný k dokončení transformace IMC na spolek. Děkujeme všem členům IMC za spolupráci a těšíme se na nové nápady vámi zvolených delegátů pro další činnost IMC!