SOUTĚŽ NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ

Porotci soutěže 2022

Porota – housle

Předseda poroty
Leoš Čepický

Členové
Ivan Štraus
František Novotný
Bohuslav Matoušek
Jiří Panocha

Porota - komorní soubory od tria po sexteto s klavírem 

Předseda poroty
Ivo Kahánek

Členové
Jiří Hlaváč
Jan Kučera
Roman Patočka
Václav Petr