NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ

INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ

 

Soutěž je určena pouze pro kandidáty z České a Slovenské republiky, nebo pro zahraniční studenty studující v České republice.

Součástí každoročního Festivalu Bohuslava Martinů je od roku 1996 interpretační soutěž. Mladí interpreti mají pravidelně možnost měřit své umělecké schopnosti v pěti kategoriích:

1) klavír
2) smyčce (housle a violoncello)
3) komorní hudba (klavírní trio a smyčcové kvarteto)
4) dechové nástroje (flétna, klarinet, trubka)
5) cembalo

přičemž každý ročník je zaměřen vždy na jednu z nich, s výjimkou 4. a 5. kategorie, která je spojena do jednoho roku. Těžiště soutěže tkví v interpretaci díla Bohuslava Martinů. Volba dalšího repertoáru podtrhuje historické vazby a souvislosti s jeho tvorbou a osobnosti.

FACEBOOK

Twitter: @MartinuSoutez