BIBLIOGRAPHY

Books

BECKERMAN, Michael Brim a Michael HENDERSON. Martinů's mysterious accident: Essays in honor of Michael Henderson. Hillsdale/New York: Pendragon Press, 2007, 198 s. Studies in Czech music, 4. ISBN 15-764-7003-2. Sign.: MAR 739

BERNÁ, Lucie, Justin KRAWITZ (ed.) a Anna BRYSON (angl. překlad). Bohuslav Martinů: A view of his life. Praha: Institut Bohuslava Martinů, 2008. ISBN 978-802-5429-747. Sign.: MAR 542

BERNÁ, Lucie, Natalia MONTOTO BALLESTEROS (ed.), Jitka SUKOVÁ a Sonia Belanche ECHEVERRÍA (špan. překlad). Una Mirada a la vida y la música de Bohuslav Martinů. Praha: Institut Bohuslava Martinů, 2015, 26 s. ISBN 978-80-906098-0-8. Sign.: MAR

BERNÁ, Lucie, Clemens HARASIM (ed.) a Vlasta REITTEREROVÁ (něm. překlad). Ein Blick auf das Leben und die Musik von Bohuslav Martinů. Praha: Institut Bohuslava Martinů, 2014. ISBN 978-80-260-6730-6. Sign.: MAR 564

BERNÁ, Lucie, Camille RICHEZ (ed.) a Marianne FRIPPIAT (franc. překlad). Regard sur la vie et la musique de Bohuslav Martinů. Praha: Institut Bohuslava Martinů, 2014. ISBN 978-80-260-6810-5. Sign.: MAR 563

BERNÁ, Lucie. Bohuslav Martinů. "Hudba je pro mne představa světla". Praha, Institut Bohuslava Martinů, 2015, 26 s. ISBN 978-80-906098-1-5. Sign.: MAR 569
 

BOSTOCK, Douglas. Bohuslav Martinů (1890-1959): Eine Dokumentation über die Martinů-Woche in Konstanz vom 30. 11.-6. 12. 1987. Konstanz 1988. Sign.: MAR 726


BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: Papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, 339 s. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707


BŘEZINA, Aleš, Lucie BERNÁ a Zoja SEYČKOVÁ (ed.). Významné české skladatelské instituce: Jejich historie, poslání a projekty v letech 2010-2014/Significant institutions of Czech composers: Their history, mission and projects for the years 2010-2014. Praha: Institut Bohuslava Martinů, 2010, 37 s. ISBN 978-80-254-8802-7. Sign.: MAR 552


BŘEZINA, Aleš a Eva VELICKÁ. Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne/Aspects of music, arts and religion during the period of Czech Modernism. New York: Peter Lang, 2009, 306 s. Martinů-Studien, 2. ISBN 978-3-03910-856-5. Sign.: MAR 741

BŘEZINA, Aleš a Růžena DOSTÁLOVÁ. Řecké pašije: Osud jedné opery: Korespondence Nikose Kazantzakise s Bohuslavem Martinů. Praha: Setout, 2003, 229 s. ISBN 80-86277-28-3. Sign.: MAR 533

BUREŠ, Miloslav. Bohuslav Martinů a Vysočina. Havlíčkův Brod: Krajské nakladatelství, 1960. Postavy a tváře Vysočiny, 2. Sign.: MAR 523

BUREŠ, Miloslav. Otvírání studánek. 5. vyd., v Argu 1. Praha: Argo, 2009, 63 s. ISBN 978-80-257-0165-2. Sign.: MAR 745

BUREŠ, Miloslav. Špalíček z jasanu. Praha: Lidová demokracie, 1965. Sign.: MAR 706

CRUMP, Michael: Martinů and the Symphony. London, Toccata Press 2010, 512 s. Symphonic Studies No. 3.  ISBN 978-0-907689-65-2, ISSN 0966-0178.  Sign.: MAR 556

ČERVINKOVÁ, Blanka a kolektiv. Bohuslav Martinů: Bibliografický katalog. 1. vyd. Praha: Panton, 1990, 206 s. ISBN 80-703-9068-9. Sign.: MAR 002a, MAR 002b

ERISMANN, Guy. Martinů, un musicien à l'éveil des sources. 1. vyd. Arles: Actes Sud, 1990, 392 s. ISBN 28-686-9504-3. Sign.: MAR 512

EYCKEN, Karel van. Bohuslav Martinů. Steenokkerzel 1984, 422 s. Sign.: MAR 513

EYCKEN, Karel van. Bohuslav Martinů: Wereldburger en geniaal komponißt. Dodewaart: Arethusa Pers Herber Blokland, 1990, 24 s. Sign.: MAR 514a, 514b, 514c

GAVRILOVA, Natalija Aleksandrovna. Boguslav Martinu k 100-letiju so dlja rožděnija: Materialy naučnoj konferenciji. Moskva: Moskovskaja gosudarstvennaja konservatorija umeni P. I. Čajkovskovo. Katedra istoriji zaruběžnoj muziky, 1992, 72 s. Sign.: MAR 705

GRUBER, Gerold W. a Veronika FOUSKOVÁ. Martinů Festival Wien 2009 15.-21. Juni: Festival-Programm. Wien: exil.arte, 2009, 43 s. Sign.: MAR 743

GRUŠA, Jiří. Büro für Träume – oder die einfache Zukunft. Bregenz: Bregenzer Festspiele, 2002, 11 s. Sign.: MAR 548

HALBREICH, Harry. Bohuslav Martinů Werkverzeichnis, Dokumentation und Biographie. Zurich: Atlantis-Verlag, 1968, 384 s. Sign.: MAR 001a, MAR 001b

HALBREICH, Harry. Bohuslav Martinů: Werkverzeichnis und Biografie. 2. rev. vyd. Mainz: Schott, 2007, 579 s. ISBN 978-379-5705-657. Sign.: MAR 001c, MAR 001d

HEJZLAR, Tomáš. Bohuslav Martinů. 1. vyd. Praha: Horizont, 1989, 148 s. ISBN 80-7012-016-9. Sign.: MAR 551

HEJZLAR, Tomáš. V náručí domova: Sborník fotografií a článků o Bohuslavu Martinů. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1980, 173 s. Sign.: MAR 717

HOLZKNECHT, Václav. Cesta Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Společnost Bohuslava Martinů – Česká hudební společnost, 1984, 55 s. Sign.: MAR 517a, 517b

Jan Zrzavý Bohuslav Martinů, přátelé z Vysočiny / uspořádala a slovem doprovodila Lucie Jirglová
Vyd. 1. Okrouhlice: Občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého v Okrouhlici, [2012]

JONTÉ, Gabriele. Bohuslav Martinů in den USA. Seine Symphonien im Kontext der Exiljahre 1940 - 1953. Bockel Verlag, Neumünster 2013, 280 s. Musik im "Dritten Reich" und im Exil - Band 17. ISBN 978-3-932696-96-1. Sign: MAR 558.

JUNEK, David (ed.). Jitřenka: Místní oznamovatel. Polička: Městské muzeum a galerie v Poličce, 2004. Xerokopie souboru vybraných článků z let 1889-1916. Sign.: MAR 738

KAPUSTA, Jan. Neuvěřitelná kauza Martinů: Pravdivá zpráva o tom, jak se stalo, že 17. srpna 1979 byly ostatky hudebního skladatele Bohuslava Martinů převezeny z dalekého Švýcarska do rodné Poličky. 1. vyd. Řevnice: Arbor vitae, 2014, 299 s. ISBN 978-80-7467-043-5. Sign.: MAR 565

KUBÁTOVÁ, Gabriela. Housle v tvorbě Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2006, 225 s. ISBN 80-7331-073-2. Sign.: MAR 537

KUPPER, Roland. Bohuslav Martinů Collection. Basel 2003. Sign.: MAR 536

LARGE, Brian. Martinů. New York: Holmes & Meier Publishers, 1976, 198 s. ISBN 0-8419-0256-9. Sign.: MAR 515

LEDEREROVÁ, Zuzana (ed.). Opery a balety Bohuslava Martinů v díle českých scénografů. Brno: Dům umění města Brna, 1980. Katalog výstavy "Dům Pánů z Kunštátu" v Brně (3. 10.-2. 11. 1980). Sign.: MAR 012, MAR 585


MABARY, Judith. A Tale of Intrigue: The Making of Martinů's Škrtič. Saint Louis 1998. Sign.: MAR 716

MACEK, Petr a Jiří VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, 175 s. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b

MARTINŮ, Bohuslav a Miloš ŠAFRÁNEK (ed.). Domov, hudba a svět: Deníky, zápisníky, úvahy a články. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966, 370 s. Hudba v zrcadle doby, 3. Sign.: MAR 101a, MAR 101b

MARTINŮ, Bohuslav a Iša POPELKA (ed.). Dopisy domů: Z korespondence do Poličky. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1996, 213 s. ISBN 80-204-0599-2. Sign.: MAR 103

MARTINŮ, Charlotte a Růžena SEMRÁDOVÁ (fr. překlad). Ma vie avec Bohuslav Martinů. Praha: Orbis, 1979, 151 s. Sign.: MAR 528 F

MARTINŮ, Charlotte a Štěpán ENGEL (něm. překlad). Mein Leben mit Bohuslav Martinů. Praha: Orbis, 1978, 177 s. Sign.: MAR 528 N

MARTINŮ, Charlotte. Můj život s Bohuslavem Martinů. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1978, 150 s. Sign.: MAR 527

MARTINŮ, Charlotte. Můj život s Bohuslavem Martinů. 2. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2003, 226 s. ISBN 80-86385-22-1. Sign.: MAR 540

MARTINŮ, Charlotte a Diderik C. D. De JUNG (angl. překlad). My Life with Bohuslav Martinů. Praha: Orbis, 1978. Sign.: MAR 528 A

MAÝROVÁ, Kateřina. Korespondence Bohuslava Martinů s Českou akademií věd a umění. Praha: Academia, 2000, 64 s. Samostatná příloha časopisu Hudební věda, 37, č. 1-2. Sign.: MAR 021

MAÝROVÁ, Kateřina, Taťána SOUČKOVÁ a Jana VOJTĚŠKOVÁ. Fenomén Martinů/The Martinů Phenomenon/Le phénomène Martinů. Katalog k výstavě. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2009, 47 s. ISBN 978-80-7036-262-4. Sign.: MAR 549, 549a.

MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, 154 s. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723

MIHULE, Jaroslav. Bohuslav Martinů. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966, 75 s. Sign.: MAR 503c

MIHULE, Jaroslav a Ivana HAVLÍKOVÁ (fr. překlad). Bohuslav Martinů. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. Sign.: MAR 503 F

MIHULE, Jaroslav a Adolf LANGER (něm. překlad). Bohuslav Martinů. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. Sign.: MAR 503 N

MIHULE, Jaroslav a Milena GALUŠKOVA (rus. překlad). Boguslav Martinů. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. MAR 503 R

MIHULE, Jaroslav, Jana ONDRÁČKOVÁ (angl. překlad), Petr KYLOUŠEK (fr. překlad), Hilda KUPEČKOVÁ (něm. překlad) a Zinalda ŠKODOVÁ (rus. překlad). Bohuslav Martinů 1890-1959: Life and work / Sa vie et son oeuvre / Leben und Werk / Žizň i tvorčestvo. Praha: Český hudební fond, 1990. Sign.: MAR 502

MIHULE, Jaroslav. Martinů: Osud skladatele. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 626 s. ISBN 80-246-0426-4. Sign.: MAR 534

MIHULE, Jaroslav. Bohuslav Martinů: Profil života a díla. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1974, 261 s. Sign.: MAR 504

MIHULE, Jaroslav. Bohuslav Martinů v obrazech. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 82 s. Sign.: MAR 529

MIHULE, Jaroslav. A concise guide to the life and work of Bohuslav Martinů. 1. vyd. Polička: Městské muzeum a galerie v Poličce, 2008, 85 s. ISBN 978-808-6533-100. Sign.: MAR 545

MIHULE, Jaroslav. Ein kleiner Führer durch das Leben und Werk Bohuslav Martinůs. 1. vyd. Polička: Městské muzeum a galerie v Poličce, 2008, 85 s. ISBN 978-80-86533-11-7. Sign.: MAR 546

MIHULE, Jaroslav. Malý průvodce životem a dílem Bohuslava Martinů. 1. vyd. Polička: Městské muzeum a galerie v Poličce, 2008, 85 s. ISBN 978-80-86533-09-4. Sign.: MAR 543

MIHULE, Jaroslav. Petit guide de la vie et de l'oeuvre de Bohuslav Martinů. 1. vyd. Polička: Městské muzeum a galerie v Poličce, 2008, 85 s. ISBN 978-80-86533-12-4. Sign.: MAR 547

MIHULE, Jaroslav. A Survey of Works by Bohuslav Martinů. Praha: Český hudební fond, 1990, 66 s. Sign.: MAR 013

MIHULE, Jaroslav. Symfonie Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959, 94 s. Hudební rozpravy, 6. Sign.: MAR 505, 505b


NEDBAL, Miloslav. Bohuslav Martinů: Několik pohledů na život a dílo velkého českého skladatele našeho století. 1. vyd. Praha: Panton, 1965, 79 s. Edice přátel hudby. Sign.: MAR 522, 522b

PEČMAN, Rudolf (ed.). Almanach Společnosti Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1979. Sign.: MAR 702

PEČMAN, Rudolf. Bohuslav Martinů. Brno: Koncertní oddělení PKO a Česká hudební společnost, 1979. Sign.: MAR 519

PEČMAN, Rudolf. Eseje o Martinů: Doba, dílo, tvůrčí estetika. 1. vyd. Brno: Koncertní oddělení Parku kultury a oddechu, 1989, 199 s. ISBN 80-900-0500-4. Sign.: MAR 518

PEČMAN, Rudolf (ed.). The Stage Works of Bohuslav Martinů introductory speeches at the inauguration ceremony of the Bohuslav Martinů festival/Bohuslav Martinůs Buhnenschaffen. Praha: Hudební informační středisko, 1967, 235 s. Sign.: MAR 708

PEŠKOVÁ, Jitřenka a Iša POPELKA. Časoprostor Bohuslava Martinů: Výstava k 100. výročí skladatelova narození. Praha: Národní knihovna České republiky, 1990, 126 s. ISBN 80-7050-000-X. Sign.: MAR 550


PILKA, Jiří (ed.). Pětiletí Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka (1987-1991): 100. výročí narození Bohuslava Martinů 1990 a 150. výročí narození Antonína Dvořáka 1991: Ideová koncepce – tématické podněty. Praha: Divadelní ústav v Praze/Hudební studio ČHF, 1987. Edice informací hudebního oddělení Divadelního ústavu. Sign.: MAR 710

POPELKA, František. In memoriam Bohuslava Martinů: Projev ke skladatelovu úmrtí přednesený v městském rozhlase v Poličce dne 30. srpna 1959. Polička: vlastní náklad, 1984. Sign.: MAR 501

POPELKA, František (ed.). Vzpomínky matky a sestry Bohuslava Martinů. Polička: Městské muzeum a galerie v Poličce, 1979. Sign.: MAR 500

POPELKA, Iša. Soupis autografů, manuskriptů, faksimile a přidružených tisků skladeb Bohuslava Martinů ve fondech Památníku Bohuslava Martinů/Catalogue of autographs, manuscripts, facsimiles and other printed versions of Bohuslav Martinů compositions at the Bohuslav Martinů Museum. Polička: Městské muzeum a galerie v Poličce, 1997, 119 s. ISBN 80-902-4592-7. Sign.: MAR 003

POPELKA, Iša, František POPELKA a David JUNEK. Martinů a Polička: Pásmo textů, fotografií a výtvarných děl. 1. vyd. Praha: Panton, 1990, 147 s. ISBN 80-703-9058-1. Sign.: MAR 526

PRAŽÁK, Přemysl (ed.). Vítězslava Kaprálová: Studie a vzpomínky. 1. vyd. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1949. 156 s. Sign.: KAP 502

Reflexy – Bohuslav Martinů ve výtvarném umění. Polička: Městské muzeum a galerie v Poličce. 1990. Katalog 43. Východočeského uměleckého salónu v Poličce. Sign.: MAR 555

RENTSCH, Ivana. Anklänge an die Avantgarde: Bohuslav Martinůs Opern der Zwischenkriegszeit. Stuttgart: Steiner, 2007, 289 s. Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft, 61. ISBN 35-150-8960-8. Sign.: MAR 541

RENTSCH, Ivana a Aleš BŘEZINA (ed.). Kontinuität des Wandels: Bohuslav Martinů in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts / Continuity of Change: Bohuslav Martinů in Twentieth-Century Music History. Bern: Lang, 2010.  Martinů-Studien, 3. Sign.: CB 2972

RYBKA, F. Bohuslav Martinů: The compulsion to compose. Lanham – Maryland: Scarecrow Press, 2011, 374 s. ISBN 978-0-8108-7761-0, 978-0-8108-7762-7. Sign.: MAR 553

SACHER, Paul. Reden und Aufsätze. Zürich: Atlantis Musikbuch-Verlag, 1986, 151 s. ISBN 32-540-0125-7. Sign.: SACH 100

SACHER, Paul. Bohuslav Martinů. Basel 1960. Sign.: MAR 516

SIMON, Robert C. Bohuslav Martinu: A research and information guide. New York/London: Routledge Music Bibliographies, 2014, 270 s. ISBN 978-0-415-74194-1. Sign.: MAR 562

SPIELMANN, Laurent (ed.) a kolektiv. Ariane: Bohuslav Martinů / Le Château de Barbe-Bleue: Bela Bartók. 1. vyd. Strassbourg: Opéra de Rhin Strassbourg, 1996, 142 s. Sign.: MAR 719

SRNKA, Miroslav (ed.) a kolektiv. Mistři klasické hudby: Martinů. Praha: WillMark 2000, s. 225-240. ISSN: 1212-6160. Sign.: MAR 531

ŠAFRÁNEK, Miloš. Bohuslav Martinů domovu. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1962, 27 s. Sign.: MAR 521, 521a

ŠAFRÁNEK, Miloš a Roberta Finlayson-SAMSOUROVÁ (angl. překlad). Bohuslav Martinů: His Life and Work. Praha/London: Westbook House-Fulham Broadway, 1962, 367 s. Sign.: MAR 508

ŠAFRÁNEK, Miloš, Erich BERTLEFF (ed.), Charlotte a Ferdinand KIRSCHNER a Egon SIGMUND (něm. překlad). Bohuslav Martinů: Leben und Werk. Praha: Artia 1964, 417 s. Sign.: MAR 507

ŠAFRÁNEK, Miloš. Bohuslav Martinů: The Man and his Music. New York: Alfred A. Knopf, 1944, 127 s. Sign.: MAR 510

ŠAFRÁNEK, Miloš. Bohuslav Martinů: The Man and his Work. London: Dennis Dobson Limited, 1946, 135 s. Contemporary composers. Sign.: MAR 511

ŠAFRÁNEK, Miloš. Bohuslav Martinů: Život a dílo. 1. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1961, 398 s. Sign.: MAR 506

ŠAFRÁNEK, Miloš (ed.). Divadlo Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1979, 437 s. Sign.: MAR 509, 509a

ŠVABINSKÁ, Ela a Světlana SÝKOROVÁ (ed.). Bohuslav Martinů a Stanislav Novák ve vzpomínkách Ely Švabinské. 1. vyd. Česká Třebová: Městské muzeum Česká Třebová, 2014, 51 s. ISBN 978-80-904276-6-2. Sign.: MAR 560

TADDAY, Ulrich (ed.). Bohuslav Martinů. München: Richard Boorgerg, 2009, 160 s. Sonderband, text + kritik, Musik-Konzepte Neue Folge, 11. ISBN 978-3-86916-017-7. Sign.: MAR 744a

TELCOVÁ, Jiřina. Scénografie díla Bohuslava Martinů v brněnském divadle (1926-1982). Praha: Společnost Bohuslava Martinů, sekce České hudební společnosti, 1984. 46 s. Příloha členského bulletinu Společnosti B. Martinů. Sign.: MAR 709

UHER, Jindřich. Slunce v mramoru: Vysočinskou stopou Bohuslava Martinů. 1. vyd. Brno: Blok, 1990, 52 s. ISBN 80-702-9004-8. Sign.: MAR 520

VLČEK, Emanuel. Poslední věci člověka – Bohuslava Martinů: Záznam o exhumaci, identifikaci, ošetření a novém uložení tělesných pozůstatků skladatele v rodné půdě. Praha: Společnost Bohuslava Martinů, 2005. Sign.: MAR 538

WOPMAN, Alfred (ed.). Opernworkshop 1999: Bohuslav Martinů: Die Griechische Passion. Wien: Bregenzer Festspiele, 1999, 139 s. ISBN 3-901809-04-X Sign.: MAR 718

ZOUHAR, Zdeněk a Vít ZOUHAR: Milý příteli. Dopisy Bohuslava Martinů Zdeňku Zouharovi. Bohuslav Martinů´s letters to Zdeněk Zouhar. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2008, 432 s. ISBN 978-80-244-1951-0. Sign.: MAR 109

ZOUHAR, Zdeněk. Bohuslav Martinů: Sborník vzpomínek a studií. Brno: Krajské nakladatelství, 1957, 155 s. Sign.: MAR 701

ZOUHAR, Zdeněk. Sborové dílo Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Academia, 2001, 276 s. ISBN 80-200-0693-1. Sign.: MAR 535

 

Další monografie a sborníky

BORSKÝ, Pavel, David JUNEK a Martina MUCHOVÁ. Polička: Kostel sv. Jakuba. 1. vyd. Polička: Městské muzeum a galerie v Poličce, 2005, 48 s. Památky (Městské muzeum a galerie Polička). ISBN 80-865-3302-6. Sign.: MAR 539
COELHO, Lauro Machado. A ópera Tcheca. São Paulo: Editora Perspectiva, 2003, 311 s. ISBN 85-273-0682-4. Sign.: O 042

KAPUSTA, Jan. O Charlotte Martinů a děkanu P. Jaroslavu Daňkovi. Litomyšl: Regionální muzeum v Litomyšli/Státní oblastní archiv Zámrsk – Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, 2008. Pomezí Čech, Moravy a Slezska, 9. Sign.: MAR 544

LINDLAR, Heinrich. Tschechische Komponisten: Janáček, Martinů, Hába. Bonn: Boosey & Hawkes, 1954. Musik der Zeit – Eine Schriftenreihe zur zeitgenössischen Musik, 8. Sign.: MAR 700

MUCHA, Jiří. Podivné lásky. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1988, 445 s. Sign.: KAP 505, KAP 505b

PIGUET, Jean-Claude. Les compositeurs et leurs oeuvres. Neuchatel: Langages, 1989. Sign.: MAR 721

PRAŽÁK, Přemysl (ed.). Vítězslava Kaprálová: Studie a vzpomínky. 1. vyd. Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1949. 156 s. Sign.: KAP 502