BIBLIOGRAPHY

Martinů - bibliography / Studies and articles II

VELICKÁ, Eva. Streichtrio Nr. 1: Der unbekannte Wendepunkt in Bohuslav Martinůs Werk der 1920er Jahre. In: TADDAY, Ulrich (ed.). Bohuslav Martinů. München: Richard Boorgerg, 2009, s. 36-46. Sonderband, text + kritik, Musik-Konzepte Neue Folge, 11. ISBN 978-3-86916-017-7. Sign.: MAR 744a

VELICKÁ, EVA: Ke vzniku první opery Bohuslava Martinů Voják a tanečnice. Hudební věda 49, 1-2 (2012), s. 139 - 168
Rozsáhlá studie, popisující okolnosti vzniku první opery Bohuslava Martinů Voják a tanečnice, se věnuje celému procesu od vzniku libreta až po kritiku premiéry opery. Studie zahrnuje především informace z korespondence mezi Martinů a jeho českými přáteli, skladateli, literáty, libretisty.

VÍTOVÁ, Eva. Zur Tradition der Inszenierung von Bohuslav Martinůs Opern auf der Bühne des Staatstheaters in Brno. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 283-289. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

VLČÍNSKÁ, Zuzana. Religious Aspects of Martinů's Cantata Cycle Kytice. In: BŘEZINA, Aleš a Eva VELICKÁ. Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne/Aspects of music, arts and religion during the period of Czech Modernism. New York: Peter Lang, 2009, s. 113-127. Martinů-Studien, 2. ISBN 978-3-03910-856-5. Sign.: MAR 741

VOLEK, Jaroslav. Zum Problem der verdichteten Akkorde bei Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 176-185. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

VONÁSEK, Rudolf. Gesang und Schauspielkunst in den Opern von Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 95-99. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

VYSLOUŽIL, JiŘí. Deux chapitres sur la poétique musicale de Bohuslav Martinů. Musicologica Brnensia, 32, 1997, s. 39-47. (článek/stať)

VYSLOUŽIL, JiŘí. Martinů hudební poetika paŘížských let. Opus musicum, 22, 1990, s. 221-224. Sign.: CSV 054

VYSLOUŽIL, JiŘí. Bohuslav Martinů (1890-1959). In: MACEK, Petr a JiŘí VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 171-173. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b

VYSLOUŽIL, JiŘí. Bohuslav Martinů a Leoš Janáček. In: PEČMAN, Rudolf (ed.). Almanach Společnosti Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1979, s. 53-56. Sign.: MAR 702

VYSLOUŽIL, JiŘí. Journaux et cahiers américains de B. Martinů. In: MACEK, Petr a JiŘí VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 28-31. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b

VYSLOUŽILOVÁ, Věra. Manipulation und Missbrauch der öffentlichen Meinung in Bohuslav Martinůs Oper Die griechische Passion. In: CSOBÁDI, Peter (ed.) „Weine, weine, Du armes Volk“: Das verführte und betrogene Volk auf der Bühne: Gesammelte Vorträge des Salzburger Symposions 1994. Salzburg: Ursula Müller-Speiser, 1995, s. 759-768. ISBN  38-514-5032-9. Sign.: MAR 720

WEISS, Stefan. Tradition und Revolution in Martinůs frühen Pariser Streichquartetten. In: TADDAY, Ulrich (ed.). Bohuslav Martinů. München: Richard Boorgerg, 2009, s. 47-60. Sonderband, text + kritik, Musik-Konzepte Neue Folge, 11. ISBN 978-3-86916-017-7. Sign.: MAR 744a

ZAPLETALOVÁ, Jaroslava. Tradice zavazuje: Zamyšlení nad Festivalem Bohuslava Martinů 1966 a cyklem koncertů k poctě skladatele v sezóně 1979-80. In: PEČMAN, Rudolf (ed.). Almanach Společnosti Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1979, s. 125-130. Sign.: MAR 702

ZENGINOV, Dimitar. Boguslav Martinu v muzike XX veka. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 30-33. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

ZOLOZOVÁ, Tereza. Le symphonisme de Bohuslav Martinů: Impact de la culture française. In: GALMICHE, Xavier a Lenka STRÁNSKÁ (ed.). L'attraction et la nécessité: Musique tchèque et culture française au XXe siècle. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter, 2004, s. 37-46. ISBN 80-863-8527-2. Sign.: MAR 729

ZOUHAR, Zdeněk. Das Chorwerk von Bohuslav Martinů. In: BRABCOVÁ, Jitka. Bohuslav Martinů anno 1981: papers from an international musicological conference, Prague, 26-28 May, 1981. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1990, s. 209-216. ISBN 80-900-0703-1. Sign.: MAR 707

ZOUHAR, Zdeněk. Tři rukopisné skladby. In: ZOUHAR, Zdeněk. Bohuslav Martinů: Sborník vzpomínek a studií. Brno: Krajské nakladatelství, 1957, s. 96-139. Sign.: MAR 701

ZOUHAR, Zdeněk. Kompoziční technologie Bohuslava Martinů: Příspěvek k problematice. In: PEČMAN, Rudolf (ed.). Almanach Společnosti Bohuslava Martinů. 1. vyd. Praha: Česká hudební společnost, 1979, s. 19-28. Sign.: MAR 702

ZOUHAR, Zdeněk. Madrigaly Bohuslava Martinů. In: MAZUREK, Jan a Luděk ZENKL (ed.). Bohuslav Martinů český a světový: Sborník z 23. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 3. a 4. června 1999). Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2000, s. 94-99. ISBN 80-7042-172-X. Sign.: MAR 723

ZOUHAR, Zdeněk. Martinů a Kunc. In: MACEK, Petr a JiŘí VYSLOUŽIL (ed.). Colloquium Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries: Brno, 1990. 1. vyd. Brno: Ústav hudební vědy filozofické fakulty MU Brno, 1993, s. 32-36. Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, 25. ISBN 80-210-0660-9. Sign.: MAR 711a, 711b

ZOUHAR, Zdeněk. Moje korespondence s Bohuslavem Martinů. In: TESAŘ, Stanislav (ed.). Korespondence jako muzikologický pramen a problém: Sborník pŘíspěvků z konference konané 23. a 24. listopadu 1998 v Olomouci. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999, s. 101-105. Kritické edice hudebních památek, III. ISBN 80-706-7967-0. Sign.: MAR 734