INTERNATIONAL MARTINŮ CIRCLE

Výroční CDAktuální CD
• Nový Špalíček - výběr, H 288, Písničky na dvě stránky, H 302, Ariadna, H 370, Sonáta č. 1 pro housle a klavír, H 182, Klavírní Trio, H 332, Concerto da camera, H 285, Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr, H 337
• Sonatina pro klarinet a klavír,  H 356, Jana Černohouzová • Sonáta pro cembalo, H 368, Marie Ptáková • Smyčcový kvartet č. 7 (Concerto da Camera), H 314, Kroll Quartet (1949)
• Sonáta pro klavír, H 350, Kristýna Znamenáčková • Izaiášovo proroctví, H 383, historická nahrávka 1966 • Madrigaly (Kniha písní), H 380, historická nahrávka 1962 – 63

Smyčcový kvartet č. 4, H 256, Sedláčkovo kvarteto Polní mše, H 279, historická nahrávka, 1958 • Polní mše, H 279, původní závěr - první provedení, 2016
• Sonáta č. 3 pro housle a klavír, H 303, Olga Šroubková - housle, • Sonáta pro violu a klavír, H 355, Lillian Fuchs - viola, • Tre ricercari, H 267, Bohuslav Martinů - klavír
• Symfonie č. 5, H 310, NBC Orchestra, dir. Ernest Ansermet, 1948 • Sonáta pro violoncello a klavír č. 2, H 286, Václav Petr - violoncello, Alena Kohoutová - klavír

• Ruce, H 157bis, PKF - Prague Philharmonia, dir. Jakub Hrůša • Fantazie a toccata pro klavír, H 281, Lenka Korbelová - klavír • Nonet č. 2, H 374, 1960, České noneto • Otvírání studánek, H 354, 1955
• Klavírní trio č. 2, H 327, 2010, Orbis trio • Epos o Gilgamešovi, H 351, Philharmonia Hungarica, dir. Paul Sacher, 1959
• Sonáta č. 1 pro housle a klavír, H 182, Michal Sedláček - housle, Maxim Averkiev - klavír • Smyčcový kvartet č. 4, H 256, Quatuor Lejeune, světová premiéra i první nahrávka

• Sonáta č. 2 pro violoncello a klavír, H 286, K. Chudý - violoncello, V. Böhmová - klavír • Řecké pašije, H 372/II, 1962 • Divertimento pro dvě zobcové flétny, H 365, D. Jalowiecka, I. Clarke - zobc. flétna
• Tři české tance pro dva klavíry, H 324, Anagnoson, Kinton - klavír • Fantazie a toccata, H 281, Doležal - klavír • Sinfonietta giocosa, H 282, Leroux - klavír • Nový Špalíček, H 288, Kraus - baryton, Susskind - klavír
• Sonáta č. 1 pro housle a klavír, H 182, Josef Žák - housle, V. Mácha - klavír • Malá suita, H 248A, J. Orlová - hlas, Chamber ensemble, dir. Jiří Hanousek • Ariadna, H 370, dir. František Jílek, 1961

• Smyčcové trio č. 1, H 136, členové Zemlinského kvarteta • Osm preludií, H 181, Michal Šupák - klavír • Sonáta pro flétnu, housle a klavír, H 254, 1938 • Trio pro flétnu, violoncello a klavír, H 300, 1961
• Sonáta pro cembalo, H 368, M. Knoblochová - cembalo • Smyčcový kvartet č. 3, H 183, Zemlinského kvarteto • Čtyři malé písně na Goethův text, H 94 • Přání mamince, H 279bis • Žaloba proti neznámému, H 344
• Sonáta č. 1 pro cello a klavír, H 277, Jamník - cello, Langerová - klavír • Malá suita z opery "Veselohra na mostě", H 247 A • Sonáta č. 3 pro housle a klavír, H 303 • Marijka nevěrnice - předehra, H 233, • Otvírání studánek, H 354

• Ritornely, H 227, Robert Kapr - klavír • Klavírní trio č. 2, H 327, Kinsky Trio Prague • Koncert pro smyčcové kvarteto a orchestr, H 207 • Střevíček, H 239, Orchestr Berg, dir. Peter Vrábel
• Smyčcový kvartet č. 3, H 183, Bennewitzovo kvarteto • Česká rapsodie, H 307, Roman Patočka - housle, Orchestr Berg, dir. Peter Vrábel • Toccata e due canzoni, H 311, PKF - Prague Philharmonia, dir. Jiří Bělohlávek
• Sonáta č. 2 pro violoncello a klavír, H 286 • Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír, H 378 • Concerto da camera pro housle a smyčcový orchestr s klavírem a bicími nástroji, H 285

• Koncertantní symfonie pro housle, violoncello, hoboj, fagot a malý orchestr, H 322 • Sonáta pro klavír, H 350 • Serenáda pro komorní orchestr, H 199
• Serenáda pro dva klarinety, housle, violu a violoncello, H 334 • Klavírní kvintet č. 2, H 298 • Koncert pro klavírní trio a smyčcový orchestr, H 231
• Duo pro housle a cello č. 2, H 371 • Tři české tance, H 324 • Písničky na dvě stránky, H 302 • Čtyři písně na texty české lidové poezie, H 282bis • Komorní hudba č. 1, H 376 • Fantazie pro teremin, hoboj, klavír a smyčcový kvartet, H 301

SOLD OUT. Double-Concerto. concerto for oboe,Concerto for harpsichord, Les Rondes, Sextet for wind instruments and piano, Sonata for violin No. 1, La revue de cuisine.