VÝROČNÍ CD

Výroční CDAktuální CD
• Sonáta č. 3 pro violoncello a klavír, H 240, • Sonáta č. 3 pro housle a klavír, H 303, • Etudy a polky, H 308 (výběr), • Duo pro housle a violoncello č. 2, H 371, • Osm preludií, H 181, • Bergerettes, H 275
• Osm preludií pro klavír, H 181, • Duo pro housle a violoncello, č. 2, H 371 (výběr) • Koncert pro hoboj a orchestr, H 353, • Tři písně na poezii Guillauma Apollinaire, H 197, • Nový Špalíček, H 288, • Sonáta pro violoncello a klavír č. 2, H 286
• Nový Špalíček - výběr, H 288, Písničky na dvě stránky, H 302, Ariadna, H 370, Sonáta č. 1 pro housle a klavír, H 182, Klavírní Trio, H 332, Concerto da camera, H 285, Rhapsody-Concerto pro violu a orchestr, H 337

• Sonatina pro klarinet a klavír, H 356 , Jana Černohouzová • Sonáta pro cembalo, H 368 , Marie Ptáková • Smyčcový kvartet č. 7 (Concerto da Camera), H 314 , Kroll Quartet (1949)
• Sonáta pro klavír, H 350 , Kristýna Znamenáčková • Izaiášovo proroctví, H 383 , historická nahrávka 1966 • Madrigaly (Kniha písní), H 380 , historická nahrávka 1962 – 63
• Smyčcový kvartet č. 4, H 256, Sedláčkovo kvarteto • Polní mše, H 279, historická nahrávka, 1958 • Polní mše, H 279, původní závěr - první provedení, 2016

• Sonáta č. 3 pro housle a klavír, H 303 , Olga Šroubková - housle , • Sonáta pro violu a klavír, H 355 , Lillian Fuchs - viola , • Tre ricercari, H 267 , Bohuslav Martinů - klavír
• Symfonie č. 5, H 310 , NBC Orchestra, dir. Ernest Ansermet, 1948 • Sonáta pro violoncello a klavír č. 2, H 286 , Václav Petr - violoncello , Alena Kohoutová - klavír
• Ruce, H 157bis , PKF - Prague Philharmonia, dir. Jakub Hrůša • Fantazie a toccata pro klavír, H 281 , Lenka Korbelová - klavír • Nonet č. 2, H 374 , 1960, České noneto • Otvírání studánek, H 354 , 1955

• Klavírní trio č. 2, H 327 , 2010, Orbis trio • Epos o Gilgamešovi, H 351 , Philharmonia Hungarica, dir. Paul Sacher, 1959
• Sonáta č. 1 pro housle a klavír, H 182 , Michal Sedláček - housle , Maxim Averkiev - klavír • Smyčcový kvartet č. 4, H 256 , Quatuor Lejeune, světová premiéra i první nahrávka
• Sonáta č. 2 pro violoncello a klavír, H 286 , K. Chudý - violoncello , V. Böhmová - klavír • Řecké pašije, H 372/II , 1962 • Divertimento pro dvě zobcové flétny, H 365 , D. Jalowiecka, I. Clarke - zobc. flétna

• Tři české tance pro dva klavíry, H 324 , Anagnoson, Kinton - klavír • Fantazie a toccata, H 281 , Doležal - klavír • Sinfonietta giocosa, H 282 , Leroux - klavír • Nový Špalíček, H 288 , Kraus - baryton, Susskind - klavír
• Sonáta č. 1 pro housle a klavír, H 182 , Josef Žák - housle , V. Mácha - klavír • Malá suita, H 248A , J. Orlová - hlas , Chamber ensemble, dir. Jiří Hanousek • Ariadna, H 370 , dir. František Jílek, 1961
• Smyčcové trio č. 1, H 136 , členové Zemlinského kvarteta • Osm preludií, H 181 , Michal Šupák - klavír • Sonáta pro flétnu, housle a klavír, H 254 , 1938 • Trio pro flétnu, violoncello a klavír, H 300 , 1961

• Sonáta pro cembalo, H 368 , M. Knoblochová - cembalo • Smyčcový kvartet č. 3, H 183 , Zemlinského kvarteto • Čtyři malé písně na Goethův text, H 94 • Přání mamince, H 279bis • Žaloba proti neznámému, H 344
• Sonáta č. 1 pro cello a klavír, H 277 , Jamník - cello, Langerová - klavír • Malá suita z opery "Veselohra na mostě", H 247 A • Sonáta č. 3 pro housle a klavír, H 303 • Marijka nevěrnice - předehra, H 233, • Otvírání studánek, H 354
• Ritornely, H 227 , Robert Kapr - klavír • Klavírní trio č. 2, H 327 , Kinsky Trio Prague • Koncert pro smyčcové kvarteto a orchestr, H 207 • Střevíček, H 239 , Orchestr Berg, dir. Peter Vrábel

• Smyčcový kvartet č. 3, H 183 , Bennewitzovo kvarteto • Česká rapsodie, H 307 , Roman Patočka - housle , Orchestr Berg, dir. Peter Vrábel • Toccata e due canzoni, H 311 , PKF - Prague Philharmonia, dir. Jiří Bělohlávek
• Sonáta č. 2 pro violoncello a klavír, H 286 • Variace na slovenskou lidovou píseň pro violoncello a klavír, H 378 • Concerto da camera pro housle a smyčcový orchestr s klavírem a bicími nástroji, H 285
• Koncertantní symfonie pro housle, violoncello, hoboj, fagot a malý orchestr, H 322 • Sonáta pro klavír, H 350 • Serenáda pro komorní orchestr, H 199

• Serenáda pro dva klarinety, housle, violu a violoncello, H 334 • Klavírní kvintet č. 2, H 298 • Koncert pro klavírní trio a smyčcový orchestr, H 231
• Duo pro housle a cello č. 2, H 371 • Tři české tance, H 324 • Písničky na dvě stránky, H 302 • Čtyři písně na texty české lidové poezie, H 282bis • Komorní hudba č. 1, H 376 • Fantazie pro teremin, hoboj, klavír a smyčcový kvartet, H 301
SOLD OUT. Double-Concerto. concerto for oboe,Concerto for harpsichord, Les Rondes, Sextet for wind instruments and piano, Sonata for violin No. 1, La revue de cuisine.