ČESTNÍ ČLENOVÉ

Čestní členové

Prof. Jarmila Gabrielová (*1948) 

přední česká muzikoložka. Studovala na Pražské konzervatoři obor klavír a na Univerzitě Karlově v Praze obory dějiny hudba a nordistika-dánština. Od roku 1976 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, konkrétně na Katedře dějin hudby, později Katedře dějin a teorie hudby, divadla a filmu, Katedře hudební vědy a nakonec na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Roku 2002 je jmenována profesorkou. Přednáší na univerzitách a jiných vysokých školách v USA, SRN, Rakousku, Švýcarsku, Dánsku, v ČR a na Slovensku. Působila jako ředitelka Ústavu hudební vědy FF UK, či jako zástupkyně ředitele a vedoucí Oddělení hudební historie Etnologického ústavu AV ČR. Z vědeckých prací stojí za zmínku například Ediční problematika hudby 19. a 20. století v díle Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů (DAAD – AV ČR D24-CZ34/04-05, 2004–2005). Od roku 2003 je členkou Ediční rady Souborného kritického vydání děl Bohuslava Martinů. Více informací zde.