INTERNATIONAL MARTINŮ CIRCLE

Čestní členové

Prof. Jarmila Gabrielova (*1948) 

přední česká muzikoložka. Studovala na Pražské konzervatoři obor klavír a na Univerzitě Karlově v Praze obory dějiny hudba a nordistika-dánština. Od roku 1976 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, konkrétně na Katedře dějin hudby, později Katedře dějin a teorie hudby, divadla a filmu, Katedře hudební vědy a nakonec na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Roku 2002 je jmenována profesorkou. Přednáší na univerzitách a jiných vysokých školách v USA, SRN, Rakousku, Švýcarsku, Dánsku, v ČR a na Slovensku. Působila jako ředitelka Ústavu hudební vědy FF UK, či jako zástupkyně ředitele a vedoucí Oddělení hudební historie Etnologického ústavu AV ČR. Z vědeckých prací stojí za zmínku například Ediční problematika hudby 19. a 20. století v díle Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů (DAAD – AV ČR D24-CZ34/04-05, 2004–2005). Od roku 2003 je členkou Ediční rady Souborného kritického vydání děl Bohuslava Martinů. Více informací zde.


Graham Melville Mason (1933 – 2019) 

muzikolog, hudebník, novinář a bývalý předseda Dvořákovy společnosti pro českou a slovenskou hudbu a velký propagátor české hudby. Důležitou složkou jeho snah byl vždy odkaz Bohuslava Martinů, o jehož práci psal pro Dvořákovu společnost. V roce 1990 se nakonec úspěšně snažil o to, aby se program festivalu v Edinburghu zabýval Martinů, který měl v té době 100. výročí od narození. Ve stejně době, kdy firma Chandos vydala komplet Martinů symfonií, koncertů a jiných skladeb provedených Českou filharmonií pod vedením Jiřího Bělohlávka, se právě Graham se zasloužil o zasazení Martinů do českého i světového kontextu. Graham Mason měl v minulosti blízko také k Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Pražské jaro.

 


Harry Halbreich (1931 – 2016) 

Jméno Harryho Halbreicha je známé snad všem, kteří se kdy zajímali o Bohuslava Martinů. Přijít do styku s tímto znalcem Martinů je vždy velký zážitek. Muzikolog a pedagog Harry Helbreich se narodil roku 1931 v Berlíně. Studoval s Arthurem Honeggerem a později s Olivierem Messiaenem na Pařížské konzervatoři. Učil hudební analýzu v Belgii, pracoval na velkém množství radio vysílání a spoluzaložil belgický hudební časopis Crescendo. V roce 1968 v Zurichu vydal vůbec první vydání katalogu "Bohuslav Martinů Werkverzeichnis, Dokumentation ind Biographie".