LIDÉ V INSTITUTUŘEDITEL


Mgr. Aleš Březina, Ph.D.,
ředitel, muzikolog ▼
Mgr. Aleš Březina, Ph.D.

Mgr. Aleš Březina, Ph.D. (*1965)

Dosažené vzdělání

2015-2017 - PF Univerzita Palackého v Olomouci, obor Hudební teorie a pedagogika, státní doktorská zkouška 6/2017

1989 - 1998 - Univerzita v Basileji, postgraduální studium na katedře hudební vědy

1985-1989 FF UK Praha, katedra hudební vědy

1979-85 - Konzervatoř v Plzni, obor housle

 

Stáže a stipendia

- 1988 - Český hudební fond – Ranné smyčcové kvartety B. Martinů, měsíční výzkumný pobyt v Památníku Bohuslava Martinů při Městském muzeu v Poličce

- 1989-1992- Eidgenössische Stipendienkommission ESTA (Švýcarsko) –– rukopisy B. Martinů v Paula Sachera v Basileji, studium na Universitě v Basileji

- 1-6/1998 - Badatelské stipendum Nadace Paula Sachera, Basilej

- 19.-30.3.2007 – ediční praxe v nakladatelství Bärenreiter Kassel

- 3-5/2017 - ERASMUS+, Musikwissenschaftliches Institut Universität Hamburg

 

Pracovní praxe

1992 - 1994 - odborný asistent, Musikwissenschaftliches Institut Basel

1994 - dosud - zakladatel a ředitel Institutu Bohuslava Martinů

1994 - 2000 -  tajemník Nadace Bohuslava Martinů v Praze

2003 - dosud - vedoucí Souborného kritického vydání díla Bohuslava Martinů

 

Jazykové znalosti

- němčina (mezinárodní certifikát Zentrale Oberstufenprüfung)

- angličtina - aktivně slovem i písmem

- francouzština - aktivně slovem i písmem

- ruština - pasivně

- latina - na úrovni absolventa FF UK

 

Publikační činnost, knihy, studie, články, edice a odborné výstupy

2017

- Bohuslav Martinů - Smyčcové kvartety č.4-7, předmluva ke svazku kritického vydání, Bärenreiter 2017, BA 10571-06, The Martinů Complete Edition VI/2/1, LVII, 287 s., text český a anglický (v tisku)

2016

- Flucht in Traumwelten. Bohuslav Martinůs Oper "Juliette" gewinnt an Beliebtheit, in takte 2/2016, str. 16

- Kam povede cesta 1. Oratorio to není, ani kantáta, je to zkrátka Epic, in Harmonie 1/2016, str.30-31

- Kam povede cesta 2. Je to dramatické a pronásleduje mne to ve spánku, in Harmonie 3/2016, str.48-49

- Kam povede cesta 3. Gilgamešův boj o vydavatele, in Harmonie 7/2016, str.4-5.

2015

- Aleš Březina, Reconstructing a Better Version of The Greek Passion, in Tyrrel, John a Simeone, Nigel (vyd.), Charles Mackerras, Boydell Press 2015, str. 165-168

2014

- The Epic of Gilgamesh - kritické vydání díla, Bärenreiter 2014, BA 10571-01, ISMN 9790260107632, The Martinu Complete Edition VI/2/1, LVII, 287 s., text český a anglický (publikace byla oceněna na Frankfurtském hudebním veletrhu 2016 cenou Best Edition 2016.)

2012

- Březina, Aleš a Anderson, Martin (vyd.) Iša Popelka, Martinů’s Letters Home. Five Decades of Correspondence with Family and Friends, - nové texty a revize poznámkového aparátu, Toccata Press London 2012, 245 stran.

2011

- “To make a real theatre.” The first version of the Greek Passion as the crown of Bohuslav Martinů’s operatic oeuvre, program italské premiéry 1. verze Řeckých pašijí, Teatro Massimo di Palermo

2010

Březina, Aleš a Rentsch, Ivana (vyd.), Kontinuität des Wandels. Bohuslav Martinů in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts, Peter Lang Bern 2010 [=Martinů Studies 3]

- The Cut in the Third Movement of the Second Symphony, in: Michael Crump, Martinů and the Symphony, Toccata Press Londýn, 2010, 550 stran, spoluautorství kapitoly, str.476-483

- Martinů Revisited Project: Short Summary, in Lucie Berná (vyd.) Martinů Revisited 2009-2010, Praha 2010, str.8-9

- Von „Experimenten“, „Synthesen“ und „definitiven Werken“, in: Aleš Březina, Ivana Rentsch (vyd.), Continuity of Change. Bohuslav Martinů in Twentieth Century Music History (=Martinů Studies 3), Peter Lang Verlag Bern 2010, str.13-37

2009

- Březina, Aleš a Velická, Eva (vyd.), Aspekte der Musik, Kunst und Religion zur Zeit der Tschechischen Moderne, Peter Lang Bern 2009 [=Martinů Studies 2]

- Martinůs musikhistorischer Ort. Prolegomena zu einer problemorientierten Darstellung des Komponisten, in: Ulrich Tadday (Hrsg.), Bohuslav Martinů, Musik-Konzepte. Neue Folge. Sonderband. Mnichov 2009, S. 5-23

- Bohuslav Martinů. Oeuvres pour piano. Préface, Eschig 2009, str. i-iii

- „… Ich habe das Anrecht auf eine Bewertung, die mit derselben Ehrlichkeit verfasst wird, mit der ich an meine Arbeit herangehe.“, in Österreichische Musikzeitschrift, 11-12, 2009, str. 5-13

2008

 • „Mit Martinůs eigenen Mitteln erweitert.“ Die Rückkehr der Griechischen Passion von Bohuslav Martinů und Nikos Kazantzakis ans Opernhaus Zürich, in: Schweizer Musikzeitung, Brunnen 2008, roč. 11, č. 12, s. 6–7
 • Tři fragmenty z Julietty, in Harmonie 12/2008
 •  Martinů Revisited, in: Czech Music 11/2008
 • Tři fragmenty z Julietty, in Rudolfinum Revue 11/2008
 •  Martinů Revisited, in: Harmonie 9/2008

2007

- “The two big states which make decisions about us.” Bohuslav Martinů between McCarthy's America and Communist Czechoslovakia, in: Michael Beckerman (ed.), Martinů's Mysterious Accident. Essays in Memory of Michael Henderson, Pendragon Press, New York 2007, pp. 61–71.

2006

- Bohuslav Martinů: Řecké pašije, program inscenace opery v ND Praha, Praha 2006, str.1-60

- Bohuslav Martinů: Ariadna – Oper Köln am Rhein 2006

2005

- Zur Martinů-Gesamtausgabe, in Kongressbericht der Deutschen Gesellschaft für Musikforschung, 2005, str.

 • Bohuslav Martinů: Řecké pašije Brno 16.1. 2005 – program ND Brno

2004

 • Leoš Janáček: Příběhy Lišky Bystroušky – program Bremertheater 2004 a přednáška 18.1.2004

2003

 •  Březina, Aleš a Dostálová, Růžena: Řecké pašije – osud jedné opery. Korespondence Bohuslava Martinů a Nikose Kazantzakise, SETOUT Praha 2003, 229 stran. English summary.
 •  Březina, Aleš a Sadílková, Lída (vyd.), Můj život s Bohuslavem Martinů, Editio Bärenreiter Praha 2003, 226 stran.
 •  Březina, Aleš (vyd.), Prager Musikleben zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Peter Lang Bern 2003 [=Martinů Studies 1]
 • Řecké pašije Bremer Oper 2003
 •  Mirandolina, in : takte 2003
 •  Juliette, in takte 2003

2002

 •  Leoš Janáček: Příběhy Lišky Bystroušky – program Bregenzer Festspiele 2002
 •  Leoš Janáček: Zápisník zmizelého – program Bregenzer Festspiele 2002

2001

- "[...] the essential nobility of thoughts and things which are quite simple [...]. " Martinůs Versuch einer Erneuerung der Symphonie, in Giselher Schubert (Hrsg.), Die Symphonie in den 1930-er und 40-er Jahren, Jahrbuch des Paul-Hindemith-Instituts, Frankfurt a/M., 2001

- "...abych se mohl na změny předem duševně připravit." Řecké pašije - dvě opery Bohuslava Martinů, in Hudební věda, , XXXVII, Praha 2001, č.1/2, pp.137-153

- The two versions of the Greek Passion, in The Greek Passion, předmluva ke klavírnímu výtahu první verze, rekonstrukce a vydání Aleš Březina, Universal Edition Wien, 2001, pp.II-VIII.

2000

- - "Die nächste Etappe unserer Reise liegt noch im Unbekannten." Bohuslav Martinůs Flüchtlingsdrama 'Die griechische Passion', in: Ulrich Mosch (ed.), Entrez Denges et Denezy. Dokumente zur Schweizer Musikgeschichte 1900-2000, Schott Musik International, Mainz, 2000, pp.407-413

- Die Darstellung des ausländischen Musiklebens in der tschechischen Musikpresse zu Beginn des 20. Jahrhunderts, in: Aleš Březina (Hrsg.) Prager Musikleben zu Beginn des 20. Jahrhunderts [=Jahrbuch der Bohuslav Martinů-Stiftung, 1/1996], Peter Lang Verlag 2000, pp.27-37

- Suite concertante for Violin and Orchestra (1939) by Bohuslav Martinů, in: Newsletter of the Dvořák Society for Czech and Slovak Music, Londýn 2000, pp.

- "Tragedy and Compassion" and "Recreating the Original", in The Greek Passion, program anglické premiéry 1. verze opery, Covent Garden 2000, pp.15-18, p.42

1999

- "It is God who speaks through your mouth, Manolios." Überlegungen zu den zwei Fassungen der Oper 'Die Griechische Passion, in: program světové premiéry opery Řecké pašije od Bohuslava Martinů, Bregenzer Festspiele 1999, pp.24-41

1997

- Eine "phantastische Schule" des Komponierens für Streichorchester. Martinůs Eingriffe in die Partita (1938) von Vítězslava Kaprálová, in Joseph Willimann (ed.), Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft, Neue Folge 17, Peter Lang Verlag Bern 1997, pp.95-113

- "Je respire une derniere fois". Propos sur Ariane de Martinů, in Ariane/Le Chateau de Barbe-Bleue, Le Programme de l'Opéra du Rhin, Strassbourg 1997, pp.36-45

1996

- Newly Discovered Manuscripts of Works by Bohuslav Martinů, in: Czech Music ‘96, č.5, 1996, str.4

1995

- Discovering Bohuslav Martinů’s estate, in: Czech Music ‘95, č.5, September-October 1995, str.1-3

- “As two streams of blood...” Concerning the co-operation between Bohuslav Martinů and Nikos Kazantzakis, in: Czech Music ‘95, č.6, November-December 1995, str.4-5

- “...eine übertriebene, gewollte Einfachheit.” Bohuslav Martinů als Rezensent des Pariser Musiklebens, in: Felix Meyer (vyd.), Klassizistische Moderne. Werkeinführungen, Essays, Quellentexte. Eine Begleitpublikation zur Konzertreihe im Rahmen der Veranstaltungen “10 Jahre Paul Sacher Stiftung”, Winterthur 1996 [= Veröffentlichungen der Paul Sacher Stiftung, Band 4], str.449-450

- Tibor Harsányi: Nonett, in: Felix Meyer (Hrsg.), Klassizistische Moderne. Werkeinführungen, Essays, Quellentexte. Eine Begleitpublikation zur Konzertreihe im Rahmen der Veranstaltungen “10 Jahre Paul Sacher Stiftung”, Winterthur 1996 [= Veröffentlichungen der Paul Sacher Stiftung, Band 4], S.278-279

- Viktor Kalabis: Canticum Sacrum, in: Yvetta Koláčková (vyd.), Musica Iudaica 1996, Praha 1996, str.58 (in English)

- Bohuslav Martinů: The Prophecy of Isaiah, in: Yvetta Koláčková (vyd.), Musica Iudaica 1996, Praha 1996, str.58-59 (in English)

- Jak vyučoval Bohuslav Martinů, in: Hudební rozhledy, č.3, březen 1996, str.30-32

1994

- Die Martinů-Manuskripte in der Paul Sacher Stiftung Basel, in Joseph Willimann (Hrsg.), Schweizer Jahrbuch fuer Musikwissenschaft, N.F. 13/14, Paul Haupt Bern etc 1994, str. 157-274


 

Přednášky

2016

 •  A beautiful and poetic fantasy in form of a dream. Juliette by B. Martinů, mezinárodní konference Inter-War Avant-Garde Discourse across National and Disciplinary Borders, Cardiff University, 31. 1. 2016
 •  Martinů and the (Czech) String Quartet Tradition, Pavel Haas Study Day, Cardiff University, 30. 1. 2016

- Juliette aneb Snář - původní komentář pro Český rozhlas Vltava, 4.5.2016

 • První symfonie Bohuslava Martinů, Preludium před koncertem České filharmonie, Rudolfinum Praha 13. 1. 2016.

2015

- Ecole de Paris - Fact or Fiction?, přednáška v rámci mezinárodní konference City of Light: Paris 1900-1950, Londýn 27.-29.5.2015

- Wort - Stimme - Klang - Musik - Geste - Inszenierung: Verfahren und Erfahrungen, přednáška na Humboldtově univerzitě Berlín, Institut für Slawistik, 30.1.2015

- Martinůs Zweite Symphonie, Konzerthaus Wien 22. 10. 2015.

- Aktuální problémy scénické hudby na příkladu vlastní tvorby, JAMU Brno, 12.3.2015

- Hudební divadlo B. Martinů a jeho završení v první verzi opery Řecké pašije, přednáška na Katedře divadelní vědy, FF UK Praha, 28.4.2015

 • Opera Tři přání Bohuslava Martinů a DADA, přednáška v klubu Fiducia, Ostrava 13. 10. 2015 (záznam vysílal Český rozhlas 3 Vltava v pořadu Akademie 6. 4. 2016 pod názvem Nikdy jsem nebyl avantgardistou.)
 •  Moderování panelu Musical Performance, Reception, and Notions of Success na konferenci Sounding Czech, NYU Praha 18. 9. 2015.

- Olmützer Deutschgespräche, Aula FF UP, 19.5.2015

2014

- Autorské klavírní úpravy děl Bohuslava Martinů, Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, seminář Klavírní výtahy, úpravy, verze a jejich význam v kontextu skladatelova díla (na příkladu děl A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka, O. Ostrčila a B. Martinů), 22.10.2014

- Česká hudba po roce 1900, přednáška v rámci mezinárodního muzikologického symposia, Biel (Švýcarsko), 1. 11. 2014

- State and Power and its representation in my two chamber operas Tomorrow, There Will Be... (2008) and Toufar (2013), New York University, New York, Department of Musicology 10.9. 2014

- Totální hudební divadlo, Katedra hudební výchovy, PF UPOL 23. 10. 2014

- Aktuální autorská tvorba, ÚHV Masarykovy univerzity v Brně 4. 12. 2014

2013

- Kuchyňská revue B. Martinů - konference ke 100. výročí narození J. Kröschlové, HAMU 19. 3. 2013

- Hudební divadlo B. Martinů - přednáškový cyklus na Ústavu pro hudební vědu, Masarykova univerzita Brno, zimní semestr 2013

- Jazz v hudbě B. Martinů - HAMU 30. 4. 2013

2008

 •  Hudební divadlo B. Martinů - přednáškový cyklus na Ústavu pro hudební vědu v Brně – jarní semestr 2008
 •  Zur Philologie der Griechischen Passion, Institut für Musikwissenschaft der FU-Berlin – 17.6.2008
 •  Cyklus přednášek o Martinů, Oral History a Souborném vydání díla B. Martinů, Arts Residency na UW Madison, USA 23.-27.4.2008

2007

- 12.6. 2007

- Bohuslav Martinů-Gesamtausgabe – Kongres International Musicological Society, Zürich 12.7. 2007

2006

- Das Musiktheater von Bohuslav Martinů – mezinárodní muzikologická konference Der französische Surrealismus im Musiktheater des 20. Jahrhunderts, Münster 29.-30.4. 2006

- „Ty dva velké státy, co o nás rozhodují.“ Bohuslav Martinů mezi Amerikou a Československem 40. a 50. let, Kolokvium Česko-americké kulturní vztahy, Náprstkovo muzeum Praha, 20.-21.6. 2006

- Aktuální stav bádání o B. Martinů – New York University, Department of Musicology, NYC 4.10.2006

2005

 •  Přednáška o stavu pramenného bádání pro Souborné kritické vydání děl B. Martinů, Katedra hudební vědy, Univerzita J. E. Purkyně Olomouc, 15.11. 2005

2004

Stav bádání o díle B. Martinů, Acta Janáčkiana, Ostrava  24.5.2004

Prolegomena zur Martinů-Gesamtausgabe, Kongress der Deutschen Gesellschaft für Musikforschung, Weimar 17.9. 2004

2001

 •    Bohemian Season at the Lincoln Center New York – konference o české hudbě, květen 2001

1996

“Prager Musikleben zu Beginn des 20. Jahrhunderts” Mezinárodní muzikologické kolloquium v Institutu Bohuslava Martinů, Praha (27.-30.5. 1996) + referát AB

 

Další vědecké aktivity:

Noty edice skladeb Bohuslava Martinů

 •  Řecké pašije, rekonstrukce 1. verze a urtextové vydání, Universal Edition Wien 2001
 •  Juliette (Snář), urtextové vydání partitury, klavírního výtahu a provozovacích materiálů, DILIA Praha 2005. Obsahuje původní český a francouzský text libreta a jeho překlady do angličtiny a němčiny. Rozsáhlá dvojjazyčná (CJ, AJ) úvodní studie o vzniku díla jeho recepci s řadou pramenných dokumentů
 •  Tři fragmenty z opery Juliette (Snář), urtextové vydání DILIA (2008). urtextové vydání partitury, klavírního výtahu a provozovacích materiálů DILIA Praha 2008. Obsahuje původní francouzský text libreta a dvojjazyčnou (CJ, AJ) úvodní studii o vzniku díla a jeho recepci a dále vydavatelskou zprávu s řadou pramenných dokumentů.
 •  4 písně na slova české lidové poezie, Editio Bärenreiter Supraphon (1999)
 •  Smyčcový kvartet Es dur – rekonstrukce a světová premiéra, Curych 1993 (v tisku)
 •  Smyčcový kvartet č.4 (s Ivanem Štrausem), Editio Bärenreiter Supraphon (1999)
 •  Smyčcový kvartet č. 5 (s Adamem Klemensem) Editio Bärenreiter Supraphon (1999)
 •  Smyčcový kvartet č.6 (s Ivanem Štrausem) Editio Bärenreiter Supraphon (1999)
 •  Kuchyňská revue (s Christopherem Hogwoodem) Editions Leduc, Paříž 2005
 •  Suite concertante pro housle a orchestr (2. verze), Schott Mainz 2003
 •  Loutky I -  Editio Bärenreiter Praha 2002
 •  Loutky II + III - Editio Bärenreiter Praha 2005
 •  Sonáta č.3 pro violoncello a klavír-  Editio Bärenreiter Praha 2003
 •  Jaro v zahradě-  Editio Bärenreiter Praha 2003
 •  Písničky na jednu stránku – urtextová edice, Editio Bärenreiter Praha 2005
 •  Fantasie a Toccata, příprava vydání faksimile a komentář, Pražské jaro 4/2011 (limitované vydání pro laureáty klavírní soutěže Rudolfa Firkušného)

Odborná spolupráce na dokumentárních filmech o B. Martinů a dalších skladatelích

- Návrat z exilu (ČT 1998) - režie Jiří Nekvasil, scénář Aleš Březina (spolu s Jiřím Nekvasilem), prezentace. 58´, česká a anglická verze.

- Bohuslav Martinů a USA (ČT 2000), režie Jiří Nekvasil, scénář Aleš Březina (spolu s Jiřím Nekvasilem), prezentace. 58´, česká a anglická verze.

- Řecké pašije - Bohuslav Martinů, Bregenzer Festspiele - ORF/3SAT 2002

- Juliette - Bohuslav Martinů, Bregenzer Festspiele - ORF/3SAT 2002

- Der goldene Hahn - Nikolaj Rimski-Korsakov, Bregenzer Festspiele - ORF/3SAT 2000

- Příběhy lišky Bystroušky - Leoš Janáček, Bregenzer Festspiele - ORF/3SAT 2003

Překlady operních libret

Juliette (Snář) –textkritický překlad libreta do němčiny (spolu s Dietfriedem Bernetem). Publikován v klavírním výtahu této opery, DILIA/Alkor-Verlag 2002. (vytvořen pro Bregenzer Festspiele 2002, publikován in Bregenzer Festspiele 2002, Oper im Haus Juliette oder Das Traumbuch, Textbuch a v bukletu k vydání živé nahrávky na CD Bregenzer Festspiele)

Řecké pašije  – textkritický překlad libreta do češtiny pro ND Praha 2007

režie Jiří Nekvasil. Premiéra 13.4. 2006. Překlad byl publikován v programu ND a v klavírním výtahu. Použit na nekomerčním CD z premiérového uvedení Řeckých pašijí.

 

Členství ve vědeckých a uměleckých organizacích

- předseda Ediční rady Souborného kritického vydání díla Bohuslava Martinů – od roku 2002 dosud

- Vědecká rada Národního muzea v Praze

- Společnost pro vědy a umění – člen švýcarské pobočky

- Česká společnost pro hudební vědu

- Schweizerische Musikforschende Gesellschaft

- Dvořák Society for Czech and Slovak Music Great Britain

- Viktor Ullmann Institute committe Cieszyn

- Czech Music Society USA

- Nadační fond Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové

- Poradní sbor Česká hudba 2004 + 2014

- International Martinů Circle – člen Správní rady

- Schweizerische Martinů-Gesellschaft

- Společnost Bohuslava Martinů při České hudební společnosti

 

Dřívější členství

- člen Grantové komise MK ČR v letech 2008-2013 (odbor umění a knihoven)

- člen Výběrové komise při volbě generálního ředitele České filharmonie (2012)

- člen Správní rady Hudebního informačního střediska při Českém hudebním fondu (od roku 1999, v letech 2004-2007 předseda)

- člen Umělecké rady Národního divadla v Praze – (2002 - 2011)

- člen Poradního sboru generálního komisaře EXPO Aichi 2005 a dramaturg Českého dne (2002-2005)

- člen Umělecké rady MHF Pražské jaro (2002-2009)

- člen Školské rady Taneční konzervatoř Duncan Centre Prague (2006-2013, v letech 2010-2013 předseda)ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE


Mgr. Zoja Seyčková,
informační specialistka, zástupkyně ředitele ▼
Mgr. Zoja Seyčková

Vystudovala gymnázium v Praze (maturita 1982) a dálkově informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (státnice 1989).

Od roku 1982 začala pracovat v technické knihovně ČKD Polovodiče, po mateřské dovolené od roku 1994 do roku 2000 v informačním oddělení Informačního centra nadací a jiných neziskových organizací (http://www.icn.cz, nyní www.neziskovky.cz) jako knihovnice a vedoucí projektu "Databáze finančních zdrojů pro neziskové organizace". Dále pracovala rok jako vedoucí knihovny na soukromé univerzitě Univerzity of New York in Prague.

Od dubna 2001 je zaměstnána v Institutu Bohuslava Martinů, kde má na starosti knihovnu a aktualizaci webových stránek. V průběhu svého zaměstnání v Institutu Bohuslava Martinů se zúčastnila několika workshopů zaměřených na vydávání hudebních materiálů, v květnu 2003 na workshopu přednesla příspěvek s názvem „Zpracování a zpřístupňování kopií rukopisů děl Bohuslava Martinů v knihovně Nadace Bohuslava Martinů“. Podílela se na přípravách při vytvoření nové verze webových stránek www.martinu.cz a koordinovala projekt, jehož cílem bylo vystavení on-line katalogu knihovny Nadace B. Martinů a katalogu skladeb B. Martinů na stránkách www.martinu.cz.

Na základě analýz, které provedli muzikologové v Institutu Bohuslava Martinů, vytvořila databáze pro vědecký popis korespondence (dopisů Bohuslava Martinů jiným osobám i dopisů jiných osob Martinů) a pro vědecký popis autografů partitur a dalších notových dokumentů psaných rukou Bohuslava Martinů.

Součástí pracovní náplně Zoji Seyčkové je i pořádání exkurzí pro větší počet návštěvníků, pro školy apod. (například při Dni otevřených dveří), podílela se i na přípravách tiskových konferencí k Festivalu Bohuslava Martinů, který se každý rok pořádá v Praze (jednání s novináři a účastníky festivalu). Průběžně zaškoluje v práci s databázemi a koordinuje práci uchazečů z řad studentů muzikologie a knihovnictví, kteří v Institutu B. Martinů vykonávají odbornou praxi.
 
Od roku 2004 editorsky připravuje časopis Bohuslav Martinů Newsletter (od roku 2009 Martinů Revue), který vychází 3x ročně v anglickém jazyce.

Od roku 2005 byla tajemnicí, v roce 2011 byla zvolena předsedkyní České národní sekce International Association of Music Libraries (ČNS IAML), zúčastňuje se zahraničních konferencí, které IAML každoročně pořádá, v roce 2006 na konferenci v Göteborgu přednesla referát, na kterém představila projekt „On-line katalog skladeb Bohuslava Martinů“. V roce 2011 na konferenci IAML v Dublinu přednesla příspěvek na téma Historické koncertní programy a jejich zpracování.

Byla PR manažerkou a informační specialistkou projektu JPD „Další vzdělávání hudebních editorů“ (realizace 2006-2008) podpořeného z fondů ESF.

Jazykové znalosti: angličtina, ruština, pasivně němčina, základy francouzštiny.MUZIKOLOGOVÉ


Mgr. et Mgr. Marek Pechač,
muzikolog ▼
Mgr. et Mgr. Marek Pechač

Po maturitě na benešovském gymnáziu nastoupil ke studiu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci studia strávil v roce 2008 semestr na studijní stáži v Jyväskylä ve Finsku. Vystudoval také management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. 

V Institutu Bohuslava Martinů působí od roku 2010, v současnosti pracuje jako koordinátor pramenného výzkumu a jako editor na projektu Souborného vydání díla Bohuslava Martinů.


Mgr. Jitka Zichová,
muzikolog ▼
Mgr. Jitka Zichová

Po studiu na gymnáziu v Praze na Sladkovského náměstí, jež ukončila maturitou v roce 1996, nastoupila na Pražskou konzervatoř. Ve třídě profesora Františka Xavera Thuriho studovala hru na hoboj, studium úspěšně absolvovala v roce 2002.
Současně již navštěvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, nejprve obor Bohemistika (1996-1999) a posléze nastoupila ke studiu na Ústavu hudební vědy. Zde absolvovala v roce 2007 magisterskou diplomovou prací na téma „Miroslav Venhoda, Noví pěvci madrigalů, Pražští madrigalisté a tvorba pro tyto soubory“, ve které věnovala nemalou pozornost rovněž dílům Bohuslava Martinů.

Od svých studií vystupuje jako hobojistka jak sólově, tak i spolupracuje s četnými orchestry (Jihočeská komorní filharmonie Č. Budějovice, Praga Sinfonietta, Česká komorní filharmonie), komorními soubory (Čeští madrigalisté, Pražští chrámoví sólisté) i pěveckými sbory (Pueri gaudentes, Pražští pěvci, Vysokoškolský umělecký soubor UK Praha).

Pracovala na přepisech a korekturách partitur např. O. A. Tichého, F. X. Thuriho ad. (včetně výroby provozního materiálu), podílela se na přípravě notového materiálu několika sborů do souborného vydání děl A. Dvořáka. Zabývala se rovněž produkční činností, zvl. při zajištění organizace koncertů duchovní hudby a slavnostních bohoslužeb (festival Podblanický podzim, Svatá Hora u Příbrami, Královská kanonie řádu Premonstrátů na Strahově, Řím.-kat. farnost ve Stříbře, sv. Jindřich – Praha 1, kostel Všech svatých – Pražský hrad).

V Institutu Bohuslava Martinů působí od roku 2010, v současnosti pracuje jako koordinátorka projektu Souborného vydání díla Bohuslava Martinů a hudební editorka.

Jazykové znalosti: angličtina, němčina.


Mgr. Martin Ledvinka,
muzikolog ▼
Mgr. Martin Ledvinka

Po maturitě na Technickém lyceu SPŠST v Panské ulici v Praze vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2009–2010 byl redaktorem internetové kulturní revue A Tempo, v letech 2010–2013 byl přispěvatelem časopisu HIS Voice. Od roku 2011  pracuje v Institutu Bohuslava Martinů jako muzikolog zaměřený na výzkum pramenů pro BMCE.


Mgr. Natálie Krátká, DiS.,
muzikolog ▼
Mgr. Natálie Krátká, DiS.

Po maturitě na Gymnáziu Evropská v Praze nastoupila ke studiu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci studijního programu Erasmus měla možnost se v tomto oboru vzdělávat i na Universität Leipzig. Zároveň vystudovala sólový zpěv na Mezinárodní konzervatoři Praha (Martina Bauerová) a Konzervatoři Teplice (Barbora de Nunes – Cambraia).

V Institutu Bohuslava Martinů působí jako pramenný výzkumník, nyní pracuje zejména na přípravě podkladů pro chystanou monografii Dělat opravdové divadlo.

Dále se věnuje koncertní i pedagogické činnosti, pravidelně vystupuje v dámském pěveckém souboru Duo di Fiori a Svatotomášském sboru v Praze. Rovněž přispívá na hudební portál Opera Plus a píše odborné studie, například publikovala v Knihy a dějiny (Knihovna AV ČR) a Martinů Revue (IBM a IMC).

Jazykové znalosti: angličtina, němčina – aktivně
                                      latina – pasivně


Mgr. Pavel Žůrek, PhD.,
muzikolog ▼
Mgr. Pavel Žůrek, PhD.

Po maturitě na gymnáziu v Ostravě-Mariánských horách krátce působil jako učitel hry na kytaru na ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostravě. Vystudoval hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně, kde nyní pokračuje v doktorském studiu. Během studia absolvoval semestrální studijní pobyt na Vídeňské univerzitě a zastával funkci pomocné vědecké síly na Akademii staré hudby Ústavu hudební vědy Masarykovy univerzity.

Jako odborný pracovník Hudebního oddělení a Oddělení starých tisků Moravské zemské knihovny v Brně se podílel na projektu Zpracování a rekatalogizace rukopisných a tištěných hudebnin z fondu hudebního oddělení MZK (Výzkumný záměr MK00009494301 Historické fondy MZK 2004-2010), a dále jako externí pracovník Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně spolupracoval na projektu vytváření digitálních databází hudebních sbírek (Příprava tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy (2000-2004, MK0/DA) a Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve sbírkách na území Čech a Moravy (2006-2011, MK0/DD).

Publikoval odborné studie v časopise Opus musicum.

V Institutu Bohuslava Martinů působí jako pramenný výzkumník.

Jazykové znalosti: angličtina, němčina - aktivně
                            latina - pasivněADMINISTRATIVA