ONLINE DATABÁZE

Online databáze


Databáze pramenů (převážně nepublikované, unikátní materiály; obsahuje informace o jednotlivých skladbách, notových pramenech, korespondenci, fotografiích a karikaturách)
Z této databáze se dostanete i na:

Katalog knihovny (převážně publikované materiály; knihy, zvukové a audiovizuální dokumenty, články z periodik, programy, tištěné noty)