NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Nadační příspěvky

Uzávěrka žádostí pro všechny akce je 1. říjen pro všechny akce plánované v následujícím roce.

Na později podané žádosti nebude brán zřetel, správní rada zohlední pouze ty z nich, které se ukáží být aktuální a přínosné ve smyslu základního poslání nadace nebo jestliže se objeví zásadní okolnost či překážka, která regulérnímu podání ve vypsaném termínu bránila.

Žádosti jsou projednávány individuálně a na nadační příspěvek není zákonný nárok.

Nadace Bohuslava Martinů zároveň upozorňuje, že žádosti musí být podávány  tak, aby případný nadační příspěvek byl schválen před uskutečněním plánovaného koncertu či projektu. Poskytnout příspěvek na již uskutečněnou akci nelze.


Žádost musí mít všechny náležitosti uvedené v Podmínkách pro podání žádosti zde.
K žádosti je nutné vyplnit formulář -
ZDE

Neúplné žádosti a žádosti včas nepodané nebudou správní radě předloženy.