SOUTĚŽ NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ

INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ

 

28. ročník soutěže se uskuteční ve dnech 23.-26. listopadu 2023 v Sále
Martinů Lichtenštejnského paláce, sídle Hudební a taneční fakulty AMU v
Praze (Malostranské nám. 13,118 00 Praha 1) v kategoriích:


1) Klavír
2) Komorní soubory / duo až sexteto bez klavíru


Soutěž je určena pro kandidáty do 28 let z České a Slovenské
republiky, nebo pro zahraniční studenty studující v České republice.


Součástí každoročního Festivalu Bohuslava Martinů je od roku 1996
interpretační soutěž. Mladí interpreti mají pravidelně možnost měřit své
umělecké schopnosti v osmi kategoriích:


1) Housle / Komorní soubory duo až sexteto s klavírem
2) Klavír / Komorní soubory duo až sexteto bez klavíru
3) Dechové nástroje (flétna, klarinet, trubka) / Cembalo
4) Zpěv / Violoncello


Těžiště soutěže tkví v interpretaci díla Bohuslava Martinů. Volba dalšího
repertoáru podtrhuje historické vazby a souvislosti s jeho tvorbou a
osobností.


Více informací najdete v podmínkách soutěže zde:
a na FACEBOOKU