BENEFIČNÍ KONCERTY

Benefiční koncerty

Smyslem benefičních koncertů je podpora Souborného kritického vydání díla Bohuslava Martinů připravovaného Institutem Bohuslava Martinů. Jednotlivé svazky vycházejí od roku 2015, první z nich získal ocenění Best Edition Award a dočkal se skvělých recenzí v předních odborných časopisech doma i v zahraničí (časopis NOTES ho označil za ukázkový příklad svého druhu – „a model of its kind“). Edice vychází v české a anglické jazykové verzi ve významném světovém vydavatelství Bärenreiter a k jejím subskribentům patří renomované zahraniční univerzity a knihovny. Každý rok připravuje institut k vydání dva nové svazky.

Finančním garantem tohoto projektu je Nadace Bohuslava Martinů. Projekt však potrvá řadu desetiletí a jeho kompletní financování překračuje možnosti Nadace. Kromě získávání různých dílčích grantů proto Institut B. Martinů pořádá každoroční benefiční koncert a mj. plánuje umožnit „adopci“ jednotlivých svazků souborného vydání.