AUTORSKÁ PRÁVA

Informace pro zájemce o provedení či jiné užití děl Bohuslava Martinů 

Autorská práva k nesmírně rozsáhlému dílu Bohuslava Martinů vykonává Nadace Bohuslava Martinů v Praze, na kterou tato oprávnění postupně přešla ze závěti autorovy vdovy paní Charlotte Martinů. Obdobná, poněkud užší oprávnění pokud jde o užití děl B. Martinů ve Švýcarsku, náleží nadaci Bohuslav-Martinů-Stiftung v Basileji, (Bohuslav Martinu Stiftung Basel, Elisabethenstrasse 62, CH - 4051 Basel). Pro takové případy neplatí tento text bezvýhradně a doporučuje se předem požádat o radu ochrannou organizaci SUISA v Zürichu. Tato výjimka platí pouze pro užití děl ve Švýcarsku!

Povolení k jednotlivým užitím díla Bohuslava Martinů, zejména pokud jde např. o koncertní provedení, lze získat snadno prostřednictvím ochranných organizací (svazů) autorských. Nadaci B. Martinů v Praze zastupuje Ochranný svaz autorský (dále jen OSA). Ten je opět smluvně zastoupen obdobnými institucemi v drtivé většině zemí světa. Stačí proto, ve kterékoli zemi, kde má být dílo užito (provedeno atd.) se obrátit na tamní ochrannou organizaci autorskou, která vše zařídí. U ní lze také zjistit, jaké sazby v dané zemi vybírá, což se různí. Vybrané prostředky shromažďuje OSA v Praze a podle sjednaného klíče je dělí mezi autora, nakladatele, příp. autora textu, úpravy apod.

Jinak je tomu u děl jevištních (opera, balet apod.) anebo má-li být jiné dílo jako jevištní užito. Zde může jít o divadelní provedení, zfilmování či pořízení televizních či jiných snímků a jejich promítání či vysílání, o rozhlasové vysílání, o pořízení nejrůznějších nosičů zvuku či obrazu apod. V těchto případech je nutno se obrátit na nakladatele díla nebo na agenturu, která dílo v daném teritoriu zastupuje. Ti mohou užití díla povolit a sjednat podmínky sami, někdy až se souhlasem Nadace Bohuslava Martinů (podle jejich smlouvy s ní). Jejich adresy jsou obvykle uvedeny na notovinách nebo na provozovacích materiálech. Jejich názvy a sídla - ne vždy aktuální - lze také zjistit v seriózních katalozích díla B. Martinů. Snadnou cestou je také dotaz u Institutu B. Martinů v Praze na jeho internetové adrese.

Podobně je to i s provozovacími materiály. Pro díla jevištní i všechna ostatní je v zahraničí pronajímají jejich nakladatelé buď sami nebo prostřednictvím jiných nakladatelů, svých smluvních zástupců po celém světě, jejichž adresu pro danou zemi ochotně sdělují. I tento dotaz může zprostředkovat kterýkoli seriózní nakladatel vážné hudby, i když se sám dílem Bohuslava Martinů nezabývá.

V České a Slovenské republice pronajímá provozovací materiály pro jevištní díla B. Martinů agentura DILIA. Pokud je sama přímo nevlastní, je schopna je opatřit od jejich zahraničních nakladatelů.

Provozovací materiály k ostatním dílům lze v České republice (ne už ve Slovenské republice - tam rozhoduje, kdo zastupuje nakladatele) získat od Českého hudebního fondu - Půjčovny hudebních materiálů, pokud jde o materiály obsažené v jejich vlastním katalogu anebo materiály zahraničních nakladatelů, které zastupují. V ČR se však lze také obrátit na  Bärenreiter Praha, který zastupuje i další světové nakladatele: http://www.baerenreiter.cz/pujcovna-hire.html .

Je samozřejmé, že nejsou povoleny jakékoli zásahy do děl Bohuslava Martinů nad běžnou interpretační praxi. Seriózní a odůvodněné záměry směřující k úpravě, instrumentaci díla apod. nebo k jeho takovému užití, jež autor nezamýšlel (např. symfonické dílo jako balet apod.) musí být povoleny jedině Nadací Bohuslava Martinů. Její souhlas lze vyžádat výlučně prostřednictvím nakladatele díla, jenž musí mít příležitost vyjádřit své doporučení. Pouze jde-li o rukopisné dílo, lze souhlas žádat přímo u nadace.