TEXTY NAPSANÉ BM

Texty, články a úvahy napsané Bohuslavem Martinů

Martinů, Bohuslav. Domov, hudba a svět : deníky, zápisníky, úvahy a články. 1. vyd. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1966. 370 s. (185 l.). Hudba v zrcadle doby.

JEDNOTLIVÉ ČLÁNKY PUBLIKOVANÉ V TÉTO KNIZE si můžete přečíst v levém odstavci, kde najdete seznam článků s aktivními odkazy.