SPOLEČNOST BOHUSLAVA MARTINŮ

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI: http://sbmartinu.cz/news.html

Společnost Bohuslava Martinů v České republice (SBM) vznikla v roce 1977 a u jejího zrodu stáli například Jaroslav Mihule, Václav Holzknecht a Josef Páleníček. Cílem SBM je šíření a propagace díla Bohuslava Martinů stejně jako vyznání vztahu k jeho tvorbě.

Společnost má pobočky v Praze, Brně, Poličce a ve Zlíně. Program tvoří přednášky, besedy, koncerty, vernisáže a zájezdy, jejichž tematika se vztahuje k životu a tvorbě Bohuslava Martinů. Všechny pobočky mají náplň sice společnou a zároveň je každá něčím specifická. V Praze se členové scházejí každý první čtvrtek v měsíci a hosty byli významní lidé české hudební kultury jako Jiří Tancibudek, Jaroslav Mihule, Oldřich F. Korte či Pavel Jurkovič, při jejichž besedách zazněla hudba Martinů často v podání mladých umělců. Činnost Společnosti v Poličce, vycházející z toho, že se zde Martinů narodil, spočívá mimo jiné v organizaci setkání členů SBM na slavnosti „Otvírání studánek", dále malých koncertů a besed v místní ZUŠ. Členové pobočky ve Zlíně se aktivně účastní koncertů pořádaných Filharmonií Martinů Zlín a komorních koncertů z díla Martinů, pořádaných v sále zlínské radnice. Brněnská SBM pořádá již mnoho let koncertní cykly v sále ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, v roce 2004 připravila zajímavý program pod názvem „Martinů v roce České hudby aneb Setkávání v prostoru a čase".

Mimořádnou událostí, na kterou se členové SBM každoročně těší, je zejména zájezd do východních Čech (Vlčkov, Tři studně) na folklórní slavnost "Otvírání studánek", která se koná pravidelně v jarních měsících. Další významnou kulturní i společenskou akcí je Festival Bohuslava Martinů v Praze.

SBM vydává jednou ročně Zprávy, které informují o aktualitách kolem provedení děl Martinů v České republice i v zahraničí, včetně stavu muzikologického bádání. Zpravodaj přináší také zajímavé články svých stálých přispěvatelů i členů SBM. Máte-li zájem o tuto publikaci nebo poskytnutí dalších podrobností o SBM, obraťte se prosím na níže uvedenou adresu nebo napište na email: daniela.kotasova@seznam.cz

Přehled článků ze všech čísel Zpravodaje od roku 1977 najdete ZDE.

Společnost Bohuslava Martinů v České republice

Kontakt:
Společnost Bohuslava Martinů
Prezident: Bohuslav Matoušek

Adresa pro písemný styk:
Společnost Bohuslava Martinů
Bořanovická 14/1779, 18200 Praha 8

Praha - Eva Štrausová +420 737 978 905 / estrausova@seznam.cz

Brno - Jarmila Mráčková: +420 549 246 540 / mrackova.jarmila@seznam.cz

Zlín - Věra Obdržálková +420 725 667 009 / obdrzalkova.vera@seznam.cz

Polička - Ellen Erbesová +420 776 389 763 / erbesova@softer.cz