MAPA STRÁNEK


ARTIST SPOTLIGHT: Jiří Bělohlávek
Ivan Moravec o svém setkání s Bohuslavem Martinů
Život v datech
1890 - 1902
1903 - 1910
1911 - 1920
1921 - 1930
1931 - 1939
1940 - 1950
1951 - 1959
Rodokmen BM
Souborné vydání
Adopce svazků
Edice
Série
Ediční plán
Ediční zásady
Ohlasy
Vydané svazky
Epos o Gilgamešovi
Symfonie č. 4
Komorní hudba pro 6–9 nástrojů I
Kantáty na texty Miloslava Bureše
Smyčcové kvartety II (č. 4–7)
Čtyřkoncerty
Polní mše a Svatební košile
Concerto da camera a Rhapsody-Concerto
Klavírní koncerty č. 4 a 5
Ariadna
Fresky a Paraboly
Dvakrát Alexandr
Pramenná situace
Digitalizace pramenů
Typy pramenů
Databáze pramenů
Ediční rada
Zasedání ediční rady
Hudební dílo – katalog skladeb
Vydavatelé díla BM
Associated Music Publishing
Alphonse Leduc
Baerenreiter Verlag, GmbH
Bärenreiter Praha s. r. o.
Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd.
Český hudební fond, o.p.s.
DILIA, divadelní a literární agentura
Editions MAX ESCHIG
G. Schirmer, Inc. and Associated Music Publishers, Inc.
GÉRARD BILLAUDOT ÉDITEUR
Israel Music Publications, Ltd.
Panton International Mainz, GmbH
Peermusic Classical - Europe
SCHOTT MUSIC GmbH&Co. KG
Southern Music Publishing Co., Inc .
Universal Edition Wien, A. G
Fotografie
Texty o BM
Několik slov o Bohuslavu Martinů od Patricka Lamberta
Patrice Chevy: Vzpomínka na Charlotte Martinů
Texty napsané BM
Bohuslav Martinů: Cestou k Stravinskému. Tribuna 24/ 5 1924, č. 122
Bohuslav Martinů: Igor Stravinský: “Les noces villageoises” Národní a Stavovské divadlo II 1924, č. 3
Bohuslav Martinů: Balety Igora Stravinského. Národní a Stavovské divadlo II 1924, č. 4
Bohuslav Martinů: Stravinského Petruška. Národní a Stavovské divadlo II 1924, č. 8
Bohuslav Martinů: Igor Stravinský.Listy hudební matice IV 20/11 1924, č. 3, str. 57-59
Bohuslav Martinů: Případ “Half-timu” čili tragédie rozloženého trojzvuku. Listy hudební matice IV, 1924, č.5
Bohuslav Martinů: Paříž. Listy hudební matice III 1924, č. 5
Bohuslav Martinů: Propagace české hudby. Listy hudební matice IV 1924, č. 3, str. 70-72
Bohuslav Martinů: O dechových nástrojích francouzských. Listy hudební matice IV 1924, č. 4, str. 114-115
Bohuslav Martinů: Ke kritice o současné hudbě. Listy hudební matice IV 1925, č. 6, str. 184-187
Bohuslav Martinů: Současné směry v hudbě francouzské Dalibor XLI [!] 10/3 1925, č. 6, str. 129-130
Bohuslav Martinů: O současné hudbě. Listy hudební matice IV 1925, č. 9-10, str. 268-273
Bohuslav Martinů: Současná hudba ve Francii Listy hudební matice IV 1925, č. 9-10, str. 289-292
Bohuslav Martinů: O hudbě a tradici. Přítomnost 5/11 1925
Bohuslav Martinů: O současné melodii. Listy hudební matice 25/2 1926, č. 5, str. 163-166
Bohuslav Martinů: Dnešní hudební Paříž. Hudební Rozhledy III 1927, č. 9-10, str. 149-151
Bohuslav Martinů: O současné hudbě. Přítomnost 3/5 1928
Bohuslav Martinů: Bedrik Smetana et la fiancée vendue, Comoedia, 11.10.1928
Bohuslav Martinů: Bohuslav Martinů: Prodaná nevěsta / La fiancée vendue. Paris-Soir, 20.10. 1928
Bohuslav Martinů: Poučení z prodané nevěsty. Přítomnost V 1928, č. 44
Bohuslav Martinů: Maurice Ravel. Národní a Stavovské divadlo IV 1929, č. 22
Bohuslav Martinů: Tvůrce Tristana. Lidové noviny 12/2 1933
Bohuslav Martinů: Hudba v Paříži. Lidové noviny 23/4 1933
Bohuslav Martinů: Pařížská hudební sezóna 1937. Lidové noviny 17/2 1937
Bohuslav Martinů: Pařížské hudební premiéry. Lidové noviny 17/3 1937
Bohuslav Martinů: Závěr pařížské hudební sezóny. Lidové noviny 8/5 1937
Bohuslav Martinů: Hudba na světové výstavě - Paříž v červnu. Lidové noviny, Kulturní kronika, 17. 6. 1937
Bohuslav Martinů: Hudba a tanec v Paříži.Lidové noviny 22/10 1937
Bohuslav Martinů: Mezinárodní hudební festival v Paříži. Lidové noviny 30/6 1937
Bohuslav Martinů: Památce Alberta Roussela. La revue Musicale XVIII 1937, č. 178
Bohuslav Martinů: O hudbě po Expo 37. Lidové noviny 24/12 1937
Bohuslav Martinů: Za Mauricem Ravelem. Lidové noviny 3/1 1938
Bohuslav Martinů: Mezinárodní festival v Londýně. Lidové noviny 28/6 1938
Bohuslav Martinů: Artists are citizens/ Umělci jsou občané. Modern Music, sv. XXII, č. 2, listopad-prosinec 1944
Bohuslav Martinů: Dojmy z Ameriky. Zítřek, Sborník čs. spisovatelů za hranicemi Sv. 3, New York 1944
Bohuslav Martinů: Pařížské nábřeží. Newyorské listy 28/10 1943
Bohuslav Martinů: Vzdálený návštěvník Divišových obrazů.Kytice Roč. III, č. 2, červen 1946, s. 286 - 288
BM hovoří
Vzpomínka v češtině, Kanada 1946
Interview v angličtině, USA 1942
Bibliografie
Souborné vydání
Monografie
Studie a články I
Studie a články II
Vysokoškolské práce
Bohuslav Martinů a Polička
BM a Polička
Polička na www
Kontakt