MAPA STRÁNEK


ARTIST SPOTLIGHT: Jiří Bělohlávek
Ivan Moravec o svém setkání s Bohuslavem Martinů
Život v datech
1890 - 1902
1903 - 1910
1911 - 1920
1921 - 1930
1931 - 1939
1940 - 1950
1951 - 1959
Rodokmen BM
Souborné vydání
Edice
Série
Ediční plán
Ediční zásady
Ohlasy
Vydané svazky
Epos o Gilgamešovi
Symfonie č. 4
Komorní hudba pro 6–9 nástrojů I
Kantáty na texty Miloslava Bureše
Smyčcové kvartety II (č. 4–7)
Čtyřkoncerty
Polní mše a Svatební košile
Concerto da camera a Rhapsody-Concerto
Klavírní koncerty č. 4 a 5
Ariadna
Pramenná situace
Digitalizace pramenů
Typy pramenů
Databáze pramenů
Ediční rada
Zasedání ediční rady
Databáze pramenů
Vydavatelé díla BM
Associated Music Publishing
Alphonse Leduc
Baerenreiter Verlag, GmbH
Bärenreiter Praha s. r. o.
Boosey & Hawkes Music Publishers, Ltd.
Český hudební fond, o.p.s.
DILIA, divadelní a literární agentura
Editions MAX ESCHIG
G. Schirmer, Inc. and Associated Music Publishers, Inc.
GÉRARD BILLAUDOT ÉDITEUR
Israel Music Publications, Ltd.
Panton International Mainz, GmbH
Peermusic Classical - Europe
SCHOTT MUSIC GmbH&Co. KG
Southern Music Publishing Co., Inc .
Universal Edition Wien, A. G
Fotografie
Texty o BM
Několik slov o Bohuslavu Martinů od Patricka Lamberta
Patrice Chevy: Vzpomínka na Charlotte Martinů
Texty napsané BM
Bohuslav Martinů: Cestou k Stravinskému. Tribuna 24/ 5 1924, č. 122
Bohuslav Martinů: Igor Stravinský: “Les noces villageoises” Národní a Stavovské divadlo II 1924, č. 3
Bohuslav Martinů: Balety Igora Stravinského. Národní a Stavovské divadlo II 1924, č. 4
Bohuslav Martinů: Stravinského Petruška. Národní a Stavovské divadlo II 1924, č. 8
Bohuslav Martinů: Igor Stravinský.Listy hudební matice IV 20/11 1924, č. 3, str. 57-59
Bohuslav Martinů: Případ “Half-timu” čili tragédie rozloženého trojzvuku. Listy hudební matice IV, 1924, č.5
Bohuslav Martinů: Paříž. Listy hudební matice III 1924, č. 5
Bohuslav Martinů: Propagace české hudby. Listy hudební matice IV 1924, č. 3, str. 70-72
Bohuslav Martinů: O dechových nástrojích francouzských. Listy hudební matice IV 1924, č. 4, str. 114-115
Bohuslav Martinů: Ke kritice o současné hudbě. Listy hudební matice IV 1925, č. 6, str. 184-187
Bohuslav Martinů: Současné směry v hudbě francouzské Dalibor XLI [!] 10/3 1925, č. 6, str. 129-130
Bohuslav Martinů: O současné hudbě. Listy hudební matice IV 1925, č. 9-10, str. 268-273
Bohuslav Martinů: Současná hudba ve Francii Listy hudební matice IV 1925, č. 9-10, str. 289-292
Bohuslav Martinů: O hudbě a tradici. Přítomnost 5/11 1925
Bohuslav Martinů: O současné melodii. Listy hudební matice 25/2 1926, č. 5, str. 163-166
Bohuslav Martinů: Dnešní hudební Paříž. Hudební Rozhledy III 1927, č. 9-10, str. 149-151
Bohuslav Martinů: O současné hudbě. Přítomnost 3/5 1928
Bohuslav Martinů: Bedrik Smetana et la fiancée vendue, Comoedia, 11.10.1928
Bohuslav Martinů: Bohuslav Martinů: Prodaná nevěsta / La fiancée vendue. Paris-Soir, 20.10. 1928
Bohuslav Martinů: Poučení z prodané nevěsty. Přítomnost V 1928, č. 44
Bohuslav Martinů: Maurice Ravel. Národní a Stavovské divadlo IV 1929, č. 22
Bohuslav Martinů: Tvůrce Tristana. Lidové noviny 12/2 1933
Bohuslav Martinů: Hudba v Paříži. Lidové noviny 23/4 1933
Bohuslav Martinů: Pařížská hudební sezóna 1937. Lidové noviny 17/2 1937
Bohuslav Martinů: Pařížské hudební premiéry. Lidové noviny 17/3 1937
Bohuslav Martinů: Závěr pařížské hudební sezóny. Lidové noviny 8/5 1937
Bohuslav Martinů: Hudba na světové výstavě - Paříž v červnu. Lidové noviny, Kulturní kronika, 17. 6. 1937
Bohuslav Martinů: Hudba a tanec v Paříži.Lidové noviny 22/10 1937
Bohuslav Martinů: Mezinárodní hudební festival v Paříži. Lidové noviny 30/6 1937
Bohuslav Martinů: Památce Alberta Roussela. La revue Musicale XVIII 1937, č. 178
Bohuslav Martinů: O hudbě po Expo 37. Lidové noviny 24/12 1937
Bohuslav Martinů: Za Mauricem Ravelem. Lidové noviny 3/1 1938
Bohuslav Martinů: Mezinárodní festival v Londýně. Lidové noviny 28/6 1938
Bohuslav Martinů: Artists are citizens/ Umělci jsou občané. Modern Music, sv. XXII, č. 2, listopad-prosinec 1944
Bohuslav Martinů: Dojmy z Ameriky. Zítřek, Sborník čs. spisovatelů za hranicemi Sv. 3, New York 1944
Bohuslav Martinů: Pařížské nábřeží. Newyorské listy 28/10 1943
Bohuslav Martinů: Vzdálený návštěvník Divišových obrazů.Kytice Roč. III, č. 2, červen 1946, s. 286 - 288
BM hovoří
Vzpomínka v češtině, Kanada 1946
Interview v angličtině, USA 1942
Bibliografie
Souborné vydání
Monografie
Studie a články I
Studie a články II
Vysokoškolské práce
Bohuslav Martinů a Polička
BM a Polička
Polička na www
Kontakt