DALŠÍ PROJEKTY

Další projekty

Nejdůležitější aktivitou Institutu Bohuslava Martinů je Souborné vydání díla Bohuslava Martinů (Bohuslav Martinů Complete Edition),  jehož první dva svazky vyšly v dubnu 2015.
Toto historicko-kritické vydání vychází nyní v podobě vědecky vypracovaných notových edic, vytvořených na základě studia a zpracování všech dostupných pramenů. Je realizováno Institutem Bohuslava Martinů s finanční podporou Nadace Bohuslava Martinů v Praze. Je určeno i pro potřeby provozovací praxe a řídí se nejnovějšími textově kritickými a filologickými metodami.

 

Další projekty:

Knihovna Institutu Bohuslava Martinů

Informace o Bohuslavu Martinů, knihovna
Institut zajišťuje informační servis o životě a díle Bohuslava Martinů. Kontakt s interprety, muzikology a obdivovateli díla Martinů, kteří hledají informace o skladbách, korespondenci, obrazových dokumentech, premiérách či jiných událostech, týkajících se Bohuslava Martinů, se uskutečňuje zejména prostřednictvím e-mailu, telefonu a pošty. Interpreti a badatelé mohou také navštívit Knihovnu Institutu Bohuslava Martinů. Do knihovny je možné se objednat, nejlépe e-mailem (martinu@martinu.cz)

Institut Bohuslava Martinů soustřeďuje tištěné notové materiály skladeb Bohuslava Martinů, dále nahrávky na kompaktních discích a staré archivní zvukové snímky, originály resp. kopie rukopisů nejen z veřejných institucí, jako jsou např. Památník Bohuslava Martinů v Poličce, Muzeum české hudby v Praze, Library of Congres ve Washingtonu, dále hudební vydavatelství Universal Edition, Bärenreiter, Schott, Boosey & Hawkes aj., ale také od soukromých osob. Usiluje o získávání sekundárních pramenných materiálů, jako jsou např. programy z koncertů a operních představení (např. materiály Archivu Národního divadla, týkající se Bohuslava Martinů), dále rozsáhlou korespondenci s významnými osobnostmi (např. Stanislav a Karel Novák, Václav Talich, Elisabeth Sprague Coolidge, Frank Rybka, Sergej Kusevickij, Rudolf Kundera aj.), a další. V neposlední řadě pořizuje Institut pro svou knihovnu knihy, periodika i časopisecké studie, historické články a vysokoškolské práce.

 


V letech 2006 - 2008 získal Institut Bohuslava Martinů grant na dvouletý projekt s názvem Profesionalizace v oblasti vydávání hudebních materiálů prostřednictvím dalšího vzdělávání hudebních expertů.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. Projekt byl podpořen v rámci programu JPD 3 (Jednotný programový dokument pro Cíl 3) opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání.

Výstupy projektu: V roce 2008 byla muzikology Instiutu vytvořena speciální metodická příručka s názvem Rukověť hudebního editora /ve spolupráci s nakladatelstvím Editio Bärenreiter Praha/ a v květnu a červnu 2008 proběhly vzdělávací kurzy hudebně-edičních dovedností.


 

PRAVIDELNÉ PROJEKTY

 

Institut Bohuslava Martinů pomáhá realizovat a propagovat největší projekt Nadace Bohuslava Martinů, kterým je každoroční Festival Bohuslava Martinů, od roku 2005 změnil název na Dny Bohuslava Martinů . Festival je od roku 1995 pravidelnou součástí prosincové kultury v Praze. NBM vydává z festivalových koncertů každý rok reprezentativní nekomerční CD, které mohou získat pouze členové International Martinů Circle.

 

Program festivalu a další informace najdete zde
 

Časopis Martinů Revue. Informační bulletin v angličtině vychází  třikrát ročně ve spolupráci s International Martinů Circle (IMC).


On-line katalog pramenů Bohuslava Martinů na internetu. Informace o jednotlivých dílech, korespondenci (včetně obsahů a u části dopisů i diplomatických přepisů ), fotografie a karikatury, v češtině a angličtině:
https://database.martinu.cz/

On-line katalog knihovny:
(knihy, zvukové a audiovizuální dokumenty, články z periodik, programy, noty)
https://katalog.martinu.cz

 

Od roku 1996 do roku 2003 pořádal Institut Bohuslava Martinů ve spolupráci s českými i zahraničními institucemi Mezinárodní muzikologická kolokvia. Přednesené příspěvky se týkají nejen života a díla Bohuslava Martinů, jeho předchůdců, současníků nebo následovníků, nýbrž zasahují i do oblasti obecných dějin, výtvarného umění a literatury. Konference byly postupně věnovány problematice pražského hudebního života počátku 20. století, hudebnímu divadlu, či v současnosti aktuálně ediční problematice chystané kritické edice děl B. Martinů. Referáty z uplynulých ročníků konference jsou zveřejňovány v ročence s názvem Ročenka Nadace Bohuslava Martinů (Jahrbuch der Bohuslav Martinů-Stiftung), kterou od roku 2000 vydává nakladatelství Peter-Lang Bern.