BOHUSLAV MARTINŮ A POLIČKA

Stálá expozice o životě skladatele je v současnosti v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé měšťanské školy v Šaffově ulici. První výstava týkající se Bohuslava Martinů proběhla v Poličce v polovině třicátých let, následovala expozice z roku 1984. Autorem nové výstavy je prof. Jaroslav Mihule, slavnostně byla expozice otevřena 4. dubna 2009. Součástí expozice je i školní třída Bohuslava Martinů s dobovou výmalbou a nábytkem. Centrum nabízí  nový audiovizuální sál a badatelnu.
Velmi cennou součástí Památníku Bohuslava Martinů je archiv. Ten tvoří rozsáhlá a jedinečná sbírka více než 250 rukopisů not a skic, korespondence (cca 1000 sbírkových předmětů), dále fotografií, scénických a kostýmních návrhů a dalšího dokumentačního materiálu týkající se života a díla skladatele.

Jádro archivu tvoří pozůstalosti Charlotte Martinů, Karla Šebánka, Miloše Šafránka a Germaine Leroux. V poličském archivu je též uložena osobní knihovna Bohuslava Martinů.

Zde žila šestičlenná rodina Ferdinanda Martinů a zde se také jako nejmladší z dětí Bohuslav Martinů narodil. Skladatelův otec pracoval jako městský pověžný a přitom dál provozoval svou ševcovskou živnost. Na zdi kostela je umístěna plaketa B. Martinů od Josefa Kadlece. K vrcholu věže - do výšky 36 metrů - vede 192 schodů. Otevřeno od 1. 5. do 30. 9. denně kromě pondělí a neděle dopoledne. Vstup pouze s průvodcem. Návštěvu je možné ohlásit předem a domluvit i mimo vyhrazené termíny.

Rodná světnička B. Martinů ve věži kostela sv. JakubaKontakt:
Centrum Bohuslava Martinů
Tylova 114
572 01 Polička
Tel.: +420 461 723 857
e-mail: cbm@muzeum.policka.org

www.cbmpolicka.cz