RADA DELEGÁTŮ

Rada delegátů

(v abecedním pořadí)

Aleš Březina, ČR
Michael Crump, Velká Británie (předseda)
Nicolas Derny, Belgie

Gert Floor, Nizozemsko
Lucie Harasim, Německo
Erik  Entwistle, USA
Zoja Seyčková, ČR (místopředsedkyně)

 


Životopisy členů rady delegátů

Aleš Březina, ČR

Místopředseda IMC a iniciátor jeho vzniku. Hudební skladatel a muzikolog, autor koncertní, divadelní a filmové hudby. Dramaturg každoročně vydávaného CD z festivalu Dny B. Martinů. Je také ředitelem Institutu B. Martinů a předsedou ediční rady Souborného kritického vydání děl B. Martinů. Publikoval řadu knih a vědeckých studií, přednášel v Evropě a USA. Dlouhodobě se aktivně podílí na chodu, vedení a činnosti IMC.

Michael Crump, Velká Británie (předseda)

Studoval hudbu na univerzitách v Oxfordu a Birminghamu. V roce 2010 vydal knihu Martinů a symfonie (Toccata Press). Připravil k vydání provozovací materiál a nahrávky Martinů raných orchestrálních skladeb Posvícení, Malá taneční suita či baletu Stín. V současné době spolupracuje s vydavatelstvím Toccata Classics na vydání orchestrálního cyklu Míjející půlnoc a baletu Noc.

Nicolas Derny, Belgie

Regionální zástupce IMC pro Belgii a Francii. Studoval historii umění a muzikologii na Free University of Brussels (ULB). Nyní pracuje jako redaktor a hudební kritik pro francouzský časopis Diapason. Specializuje se na českou kulturu (Janáček, Martinů, nebo Hrabal a Nezval), německou (postromantismus), operní dramaturgii či fenomén skladatelek a dirigentek. Jako první napsal ve francouzštině biografie Ericha Wolfganga Korngolda (Editions Papillon, 2008) a Vitězslavy Kaprálové (Le Jardin d’Essai, 2015)

Gert Floor, Nizozemsko

Regionální zástupce IMC pro Holandsko a Lucembursko. Je celoživotním nadšencem pro klasickou hudbu od renesance až 21. století a také amatérským hráčem na violu. Dvacet let byl praktickým lékařem, 15 let pak pracoval jako hudební knihovník pro veřejnou knihovnu v Heiloo, malém městě na jih od Alkmaaru. V roce 2012 musel odejít do důchodu, od té doby pracuje na propagaci klasické hudby pro mladé posluchače. 

Lucie Harasim, Německo

Regionální zástupce IMC pro Německo. Muzikoložka a autorka řady publikací a odborných studií o B. Martinů (např. A View of His Life and Music, 2008). V letech 2003 – 2011 pracovala v Institutu B. Martinů. V současné době externě spolupracuje na souborném vydání skladatelova díla, je editorkou Martinů Revue a aktivně se podílí na činnosti IMC.

Erik Entwistle, USA

Regionální zástupce IMC pro USA. Klavírista, skladatel a muzikolog Erik Entwistle vyučuje více než 30 let. K jeho kriticky uznávaným nahrávkám patří hudba českého skladatele Bohuslava Martinů a je oceněným spisovatelem hudební historie.

Zoja Seyčková, ČR (místopředsedkyně)

Editorka Martinů Revue a aktivní členka a místopředsedkyně IMC. Informační specialistka a knihovnice, předsedkyně České národní sekce International Association of Music Libraries. Od roku 2001 pracuje v Institutu B. Martinů, kde zajišťuje správu webových stránek, provoz knihovny a poskytuje další informační servis badatelům. Rovněž se aktivně podílí na chodu a činnosti IMC.