LIDÉ

Ředitel Nadace Bohuslava Martinů:

doc. MgA. Irvin Venyš, Ph.D.

Správní rada:

Předsedkyně
PhDr. Stanislava Střelcová, muzikoložka, redaktorka

Místopředseda
MgA. Michal Novenko, varhaník, dirigent a hudební skladatel

Členové
prof. Vít Zouhar, Ph.D., pedagog, skladatel, muzikolog
MgA. Michal Kaňka, violoncellista
MgA. Ivo Kahánek, Ph.D., klavírista a pedagog
Jiří Gemrot, hudební skladatel a pedagog
prof. Jiří Hlaváč, klarinetista a pedagog

Dozorčí rada:


Členové:
MgA. Žofie Šrámková Vokálková, předsedkyně dozorčí rady, flétnistka
MgA. Radek Křižanovský, houslista a dramaturg
MgA. Petr Nouzovský, violoncellista a pedagog


Tajemnice:
Kateřina Lánská
KONTAKT