AKTUALITY

03
ÚT
ŘÍJEN 2017


Řecké pašije na festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos

Osmý ročník festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos nabídne v Praze divákům koncert spojený s výročím 60 let od smrti spisovatele Nikose Kazantzakise, podle jehož románu Kristus znovu ukřižovaný napsal Bohuslav Martinů libreto ke své opeře Řecké pašije, H 372 z roku 1957. Na koncertě 6. října v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje zazní byzantské skladby použité Martinů v opeře, a to v originální podobě i v samotném zpracování skladatele. Na základě nově objeveného rukopisu proběhnou v rámci festivalu také přednášky, které se budou věnovat tématu užití hudby východního křesťanství v Řeckých pašijích.

6. října 2017, 19:30
Pravoslavný chrám svatých Cyrila a Metoděje, Praha

Martinů Voices, Lukáš Vasilek (sbormistr)
Philokallia Ensemble & Sbor chrámu sv. Cyrila a Metoděje, Marios Christou (sbormistr)
Achilleas Chaldaiakis (protopsaltis), Katerina Asfoura (psaltria)
soubor Akropolis
Dětský sbor – Sborové studio Angel,
Igor Angelov, Radek Seidl, Lucie Wollnerová (sbormistři)
Dětský sbor Arcibiskupského gymnázia, Igor Angelov (um. vedoucí)

Více informací a program: http://www.philokallia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30