AKTUALITY

19
ÚT
PROSINEC 2017


Vychází druhé vydání slavné knihy "Martinů - osud skladatele"

V nakladatelství Univerzity Karlovy – Karolinu – vychází druhé, přepracované a ilustrované vydání stěžejní biografické knihy o skladateli Bohuslavu Martinů „Martinů – osud skladatele“. Jejím autorem je přední český muzikolog Jaroslav Mihule, který se Martinů dlouhodobě věnuje. 

Biografie sleduje osudy jednoho z nejvýznamnějších tvůrců české hudební klasiky 20. století – Bohuslava Martinů – od jeho kompozičních počátků (1910–1923) přes působení ve Francii a válečnou emigraci ve Spojených státech (1923–1941) až po jeho definitivní návrat do Evropy, nikoli však do vlasti, tj. do Československa padesátých let (1941–1959). Na pozadí pohnuté životní i tvůrčí skladatelovy cesty se před čtenářem otevírá příběh vzniku ohromujícího, stylově nesmírně polymorfního hudebního díla s jeho historickými konotacemi i privátními souvislostmi spjatými s bouřlivým vývojem moderního umění první poloviny minulého století.

Kniha je oproti prvnímu vydání výrazně přepracována, pozměněna ve svém členění a doplněna mnoha novými detaily z kronik, matrik, úředních dokumentů, soukromé korespondence, rukopisů či dobových novinových a časopiseckých článků. Eliminuje i většinu muzikologických analýz a v této své nové podobě se stává čtenářskou událostí pro široký okruh zájemců.

(text anotace Karolinum)

Kniha je k zakoupení zde.