AKTUALITY

18
NE
LISTOPAD 2018


Dny Bohuslava Martinů 2018 | Hudba Hradní stráže a Policie ČR

18. listopadu 2018, 18:00
Španělský sál, Pražský hrad

Josef SUK: V nový život, pochod op. 35 c
Evžen ZÁMEČNÍK: Variace a fuga pro T. G. M. pro velký dechový orchestr
Bohuslav MARTINŮ: Polní mše, H 279
---------
Jacob BERÁNEK: Památník - evropská premiéra (věnováno České republice)
Karel HUSA: Hudba pro Prahu
Adam KLEMENS: Windy music. Věta pro dechový orchestr
Aleš PAVLOREK: Trnitou cestou ke hvězdám. Velké orchestrální variace - premiéra

Hudba Hradní stráže a Policie ČR (ve spolupráci se Společností dechové hudby, člena AHUV)
Václav Blahunek (dirigent)
Ivan Kusnjer (baryton)
Pražský filharmonický sbor - mužská část
Lukáš Vasilek (sbormistr)

Více informací a vstupenky