AKTUALITY

13
DUBEN 2018


23. ročník Soutěže Nadace Bohuslava Martinů bude patřit houslistům a komorním souborům

Ve dnech 22. až 24. listopadu 2018 proběhne v Sále Martinů na pražské HAMU 23. ročník interpretační Soutěže Nadace Bohuslava Martinů. Tento rok budou mladí hudebníci soutěžit v kategoriích housle a komorní soubory s klavírem (trio až sexteto). Kromě finančních cen mají laureáti šanci získat možnost vystoupení v rámci koncertů Českého spolku pro komorní hudbu​ nebo sólově s Karlovarským symfonickým orchestrem v sezóně 2019/2020.

Do 30. dubna 2018 mohou podat přihlášku kandidáti do 28 let z České a Slovenské republiky, kteří studují umělecké obory. Laureáti mohou získat kromě finančních cen podle umístění možnost vystoupit na festivalu Dny Bohuslava Martinů 2019, v rámci abonentních koncertů ČSKH nebo sólově s Karlovarským symfonickým orchestrem v sezóně 2019/2020. Tento rok se porotou udělují také Cena Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci jeho skladby, Cena Viktora Kalabise, Cena Nadace Život umělce, Cena Přemysla Pražáka v oboru housle nebo Cena Jaroslava a Zorky Zichových v kategorii komorní hra.

Uměleckým garantem soutěže je nový Ředitel Nadace Bohuslava Martinů Jiří Hlaváč, jednotlivými garanty soutěžních oborů je Ivan Štraus (housle) a Ivan Klánský (trio až sexteto s klavírem).

Více informací o podmínkách a soutěži najdete na www.martinu.cz/podminky-souteze-2018