AKTUALITY

11
ČT
ŘÍJEN 2018


Koncert České filharmonie ke 100. výročí založení republiky v recenzích

Týden před zahájením nové sezóny uvedla Česká filharmonie v Rudolfinu mimořádný koncert ke 100. výročí založení republiky. Vůbec poprvé se při této příležitosti měl šanci představit Semjon Byčkov jako nový šéfdirigent a umělecký ředitel orchestru. Pod jeho vedením provedla Česká filharmonie „Novosvětskou“ Antonína Dvořáka, předehru a tři tance z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany a Martinů Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány, ve kterém vystoupili klavírista Ivo Kahánek a tympánista Michael Kroutil. Právě výkon těchto dvou sólistů kritiky (KlasikaPlus, Právo a Opera+) bez výjimky vyzdvihují, v celkovém hodnocení večera se však neshodnou. 

Semjon Byčkov © Petra Hajská

„Dvojkoncert je skvělá partitura, která posluchače strhne a nenechá lhostejného; má náboj a spád, působí svou lapidárností, neklidem v krajních větách a hloubkou ve větě střední a v neposlední řadě i velmi působivým základním motivem těžícím z jakoby jednoduchého, ale přitom rafinovaného a nesmírně účinného napětí mezi dvěma bezprostředně vystřídanými akordy s centrem v tónu h, mollovým a durovým. Dvojkoncert se Semjonu Byčkovovi povedl ze sestavy tří položek tohoto večera nejlépe, nejsilněji. Filharmonické smyčce, rozdělené i fyzicky, viditelně, do dvou proti sobě stojících táborů, hrály s velkým nasazením a intenzitou, klavírista Ivo Kahánek přidal do celkového zvuku zanícený, věci odevzdaný přístup, nad nimi vévodil pódiu u tympánů Michael Kroutil. Možná, že existují ještě vášnivější a odhodlanější interpretace tohoto díla, více „symfonické“, se silnějšími nárazy, ale Byčkov i se špetkou objektivizující neoklasické věcnosti předestřel dílo jako jednu ze základních, už usazených položek české hudby, invenční, kompozičně zvládnutou, dostatečně emotivně vypovídající.“ KlasikaPlus.cz (Petr Veber) - Koncert připomněl rok 1918 i Mnichov

Michael Kroutil a Ivo Kahánek © Petra Hajská

„V úvodní předehře a tancích z Prodané nevěsty sice dirigent dost potlačil českou jadrnost a roztančenost, ale i uhlazenější podobu známých melodií lze přijmout. Dokonale podal Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány od Bohuslava Martinů, dílo z roku 1938, v němž Byčkov ideálně vystihl chmurnost výpovědi skladatele a situaci národa po mnichovském diktátu. Oba sólisté, klavírista Ivo Kahánek a tympanista Michael Kroutil, přispěli k velkému dojmu z působivé skladby.“ Právo (Vladimír Říha) - Povedená sezónní premiéra Semjona Byčkova s Českou filharmonií

© Petra Hajská

„V provedení Martinů díla, které poté následovalo, zahrál na tympány člen České filharmonie Michael Kroutil a na klavír Ivo Kahánek. Byčkovův Martinů byl méně hravý, než jak jsme zvyklí u českých dirigentů, sál však naplnil opulentními zvukovými barvami a dobře rozvrhnutými tempy.“ Opera+ (Cross Marcell) Mimořádný „český“ koncert ke 100. výročí republiky