AKTUALITY

24
SO
LISTOPAD 2018


Soutěž Nadace Bohuslava Martinů 2018 má své vítěze

Členové porot vybrali vítěze 23. ročníku Soutěže Nadace Bohuslava Martinů. V letošním roce soutěžili nadaní posluchači českých a slovenských hudebních univerzit v oborech housle a komorní soubory s klavírem. V kategorii housle zvítězila Eva Schäferová, v kategorii komorních souborů pak Trio Incendio (Karolína Františová, Filip Zaykov, Vilém Petras). Oficiální předání cen proběhne v Sále Martinů v neděli 25. listopadu od 19:30 na koncertu laureátů.

Trio Incendio Ⓒ Danijel Radanović

Housle:

1. místo: Eva Schäferová
2. místo: Ludmila Pavlová
3. místo: Liliana Dulanská

Čestné uznání: Marie Hasoňová, Patrik Sedlář

Cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů a Cena Jaroslava a Zorky Zichových: Eva Schäferová a Ludmila Pavlová

Cena Nadace Život umělce pro nejúspěšnějšího účastníka soutěže: Eva Schäferová

Eva Schäferová Ⓒ Vilém Žák

Komorní soubory s klavírem:

1. místo: Trio Incendio (Karolína Františová - klavír, Filip Zaykov - housle, Vilém Petras - violoncello)
2. místo: ERRAI Trio (Marie-Anna Myšíková - klavír, Patrik Sedlář - housle, Anna Boiprav - violoncello)

Čestné uznání: Empé Trio (Markéta Sinkulová - klavír, Markéta Dominikusová - housle, Petr Špaček - violoncello), Česko-slovenské klavírní/é trio (Adam Stráňavský - klavír, Liliana Dulanska - housle, Jan Nečaský - violoncello), Trio Merlot

Cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů a Cena Přemysla Pražáka: Trio Incendio

Cena za nejlepší interpretaci díla Viktora Kalabise: Trio Merlot (Nikola Valentová, Martina Bártová, Štěpán Křováček)

Trio Incendio Ⓒ Vilém Žák