AKTUALITY

13
ST
LISTOPAD 2019


Zdeněk Klauda | L'Armonia Terrena | Koncertantní symfonie

Markéta Cukrová

13. listopadu 2019, 19:30
Dvořákova síň, Rudolfinum

Bohuslav MARTINŮ: Koncertantní symfonie pro housle, violoncello, hoboj, fagot a orchestr, H 322
Antonín DVOŘÁK: Biblické písně op. 99
Jan Václav Hugo VOŘÍŠEK: Symfonie D dur

Markéta Cukrová (mezzosoprán)
L´Armonia Terrena
Zdeněk Klauda (dirigent)

Více informací: https://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/3197-marketa-cukrova-larmonia-terrena/