AKTUALITY

14
ÚT
KVĚTEN 2019


Profesor Jaroslav Mihule se stal čestným občanem města Poličky

Za celoživotní zásluhy o propagaci osobnosti a díla poličského rodáka Bohuslava Martinů bylo pražskému muzikologovi, profesoru Jaroslavu Mihulemu uděleno čestné občanství města Poličky. Čestné občanství v České republice uděluji města či obce osobnostem, které se významnou mírou zasloužily o prestiž města. A profesor Mihule takovouto osobností bezesporu je. 

Prof. Jaroslav Mihule

Jaroslav Mihule patří k předním českým odborníkům specializujícím se téměř výlučně na život a dílo Bohuslava Martinů. Skladateli zasvětil celý život a na svém kontě má přes jedenáct knižních publikací věnovaných Martinů a další dvacítku odborných studií, které se zaobírají buď přímo tímto skladatelem, nebo příbuznými tématy. Když v roce 1974 vyšla první monografie Jaroslava Mihuleho Bohuslav Martinů. Profil života a díla, byla jednoznačně nejfundovanější prací o skladateli. Do té doby o Martinů psal pouze Miloš Šafránek, jenž sice skladatele znal osobně, ale nebyl profesí muzikolog (jeho texty jsou faktograficky precizní, ale nezasahují do oblasti odborných rozborů). O to cennější byla Mihuleho monografie, která se naopak soustředila především na tyto rozbory a úmyslně opomíjela podrobnější životopisné informace. V roce 2002 vyšla zcela nová a rozsáhlá monografie Jaroslava Mihuleho pod názvem Martinů. Osud skladatele. V ní autor pozoruhodně rozšířil svou původní práci. V Osudu skladatele nalezneme každičký detail ze života i díla Martinů, autor předkládá informace z kronik, matrik, úředních dokumentů, ze starých ročníků novin a časopisů, ale též ze soukromé korespondence, čerpá dokonce z do té doby nikdy nepublikovaných rukopisů, držených v soukromých rukou. A v kontrastu k publikaci z roku 1974, která svou akcentací odborných analýz může působit poněkud akademicky, je jeho práce z roku 2002 nejen vysoce fundovaná, ale také čtenářsky přívětivá, čtivá.

O rovných patnáct let později, na sklonku roku 2017 – a to dokonce přímo k narozeninám skladatele - vyšlo 8. prosince nové přepracované vydání Mihuleho knihy Martinů. Osud skladatele. Výpravná publikace slučuje všechny klady předchozích autorových prací, které oživuje četný obrazový materiál (ten v předchozí publikaci chyběl). Jaroslav Mihule navíc text monografie revidoval a doplnil o řadu nových informací – ve svém výsledku by se tak dalo hovořit téměř o práci nové. 

Prof. Jaroslav Mihule přebírá klíč k domovu od starosty Poličky Jaroslava Martinů

Zmíněné publikace patří ke stěžejním, byť ne jediným autorským pracem profesora Mihuleho. O propagování osobnosti Bohuslava Martinů se zasloužil i v dalších oblastech aktivit: stál u zrodu Společnosti Bohuslava Martinů (existující dodnes a mající hned čtyři pobočky: v Praze, Brně, Poličce a ve Zlíně), byl členem správní rady Fondation Martinů se sídlem v Basileji ve Švýcarsku a místopředsedou podobné rady Nadace Bohuslava Martinů v Praze; byl zván k přednáškové činnosti na univerzitách doslova po celém světě, aktivně se účastnil celosvětových muzikologických konferencí. Na svém kontě má profesor Mihule i řadu ocenění, mj. Zlatou medaili Univerzity Karlovy 1994, cenou Classic ´95 za životní dílo ad., v roce 2015 mu byl udělen Pamětní list Města Poličky a také Pamětní list Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Nejnověji byl oceněn na sklonku roku 2018 Výroční cenou Bohuslava Martinů za celoživotní zásluhy při vědeckém zhodnocení, šíření a uplatnění skladatelova díla, udělovanou Nadací Bohuslava Martinů.

Slavnostní akt udělení čestného občanství proběhl při zahajovacím koncertu festivalu „Martinů Fest 2019“ v neděli 5. května 2019 (více v recenzi KlasikaPlus.cz zde). Profesor Jaroslav Mihule se stal v pořadí pátým čestným občanem města Polička - po Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Bohuslavu Martinů a jeho ženě Charlotte Martinů.

Doc. Monika Holá, muzikoložka CBM