AKTUALITY

04
ŘÍJEN 2019


Martinů Voices | Moravský podzim

Lukáš Vasilek Foto: Vojtěch Havlík

4. října 2019, 19:00
Českobratrský evangelický chrám J. A. Komenského (Červený kostel), Brno

Jan NOVÁK: Testamentum
Missa Philadelphiae
Jubioation matutina

Leoš JANÁČEK / Franz LISZT: Mše B dur podle Messe pour orgue Franze Liszta
Bohuslav MARTINŮ: Vigilie, H 382
Čtyři písně o Marii, H 235

Martinů Voices
Lukáš Vasilek (sbormistr)
Linda Sítková (varhany)

Více informací: https://filharmonie-brno.cz/events/martinu-voices-moravsky-podzim/