AKTUALITY

07
PO
ŘÍJEN 2019


Vycházejí Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce

První díl korespondence Bohuslava Martinů rodině v Poličce vychází v nové dvojjazyčné knize, kterou připravili Jaromír Synek a Gabriela Všetičková. Monografii “Drazí I. Dopisy Bohuslava Martinů rodině v Poličce do roku 1931” nyní vydává Univerzita Palackého v Olomouci. 

Monografie je prvním svazkem připravované edice zabývající se korespondencí českého hudebního skladatele Bohuslava Martinů s jeho rodinou v Poličce. Tento svazek obsahuje 61 nejstarších korespondenčních dokumentů (dopisy, pohlednice a telegram) z období od jeho studentských let na pražské konzervatoři v letech 1906–1910 až po konec roku 1931. Jde o korespondenci jednostrannou, dochovaly se pouze dopisy Bohuslava Martinů adresované rodině, obdržené dopisy skladatel vzhledem k velkému rozsahu své korespondence nearchivoval. I přesto lze v těchto dokumentech nacházet unikátní autentická sdělení, v nichž sám Martinů komentuje svou životní i profesní cestu, aby v první řadě své informace, záměry či postoje sděloval nejbližším rodinným příslušníkům, ale často jejich prostřednictvím i širšímu okruhu přátel v Poličce a v Československu.

V české verzi jsou rukopisné dopisy Martinů představeny v podobě diplomatického přepisu, čili formou co možná nejbližší originálu, zároveň publikace obsahuje i jejich faksimile. Dopisy jsou doplněny poznámkovým aparátem, jehož ambicí je vsazovat jednotlivé informace do historického kontextu, a to na základě dobových pramenů, související korespondence, současného stavu bádání ale i terénního výzkumu. Česko-anglická podoba publikace nabízí možnost seznámit se s těmito dokumenty i zahraničním badatelům a čtenářům.

Kniha je dostupná zde.