AKTUALITY

29
ÚT
ČERVEN 2021


V Alžíru byla otevřena výstava o Martinů

U příležitosti Svátku hudby uspořádalo Velvyslanectví České republiky v Alžíru ve spolupráci se Velvyslanectvím Francie dne 23. 6. 2021 v prostorách Francouzského institutu vernisáž poměrně rozsáhlé výstavy o životě a díle Bohuslava Martinů, kterou připravil Institut B. Martinů. Jedná se o dvacet velkých panelů, které textem i obrazem velmi zdařile přinášejí nejrůznější informace o autorovi i jeho době, a to s využitím dobových dokumentů jako jsou plakáty, fotografie, recenze či autorovy vlastní ilustrace.

(foto ZÚ Alžír)

Výstava je doplněna audio ukázkami z autorovy hudby, návštěvník se může usadit na červený divan a zaposlouchat se do ukázky Koncertu pro klavír č. 3 H 316 či kantáty Otvírání studánek H 354. Na obrazovce běží dokumentární film, který zachycuje život B. Martinů v Československu, ve Francii i v  USA během druhé světové války, ale i jeho návrat do Evropy.

Obojí je umístěno ve výstavních prostorách Mediatéky Institutu, kterou denně navštíví desítky lidí.

(foto ZÚ Alžír)

Večer společně uvedli velvyslankyně ČR Lenka Pokorná a velvyslanec Francie François Gouyette, který se jako brilantní znalec klasické hudby 20. století, a to včetně hudby české, ve svém pečlivě připraveném projevu zaměřil  především na hudební tvorbu B. Martinů. Poté následovala projekce filmového zpracování Smyčcového kvartetu č. 7 H 314 a dvě krátké ukázky z baletu Špalíček H 214.

Velvyslankyně ČR Lenka Pokorná a velvyslanec Francie Francois Gouyette (Foto ZÚ Alžír)

Výstava bude ukončena „derniérou“, při jejíž příležitosti bude promítnuto kompletní provedení baletu Špalíček v podání tanečníků Centra Duncan, kteří ke spolupráci přizvali děti ze znevýhodněných rodin; jejich vystoupení pak natočila Česká televize. Program večera bude pro frankofonní publikum opatřen francouzským textem vysvětlujícím obsah jednotlivých částí baletu.