AKTUALITY

01
ČT
ČERVENEC 2021


Opera Ariadna na festivalu Smetanova Litomyšl

Jednoaktová opera Ariadna, H 370 Bohuslava Martinů na skladatelovo libreto podle divadelní hry Georgesa Neveuxe Návrat Théseův bude třikrát uvedena na začátku festivalu Smetanova Litomyšl. Večery 1., 2. a 3. července je na zámku Nové hrady připraven program nazvaný Třikrát Ariadna ze tří různých zhudebnění starořeckého příběhu Ariadny a Thésea. Jde o projekt operní režisérky Magdaleny Švecové, která inscenaci uvádí slovy: "Příběh tohoto večera nabídne divákovi pomyslnou Ariadninu nit, díky níž bude moci zažít podle svého uvážení a nálady setkání s antickou mytologií a hledat svou vlastní cestu labyrintem."

Program a obsazení:

Claudio Monteverdi
Nářek Ariadny / Lamento d’Arianna
Ariadna – Markéta Böhmová / Kateřina Kněžíková 
Theorba – Jan Čižmář
 
Jiří Antonín Benda
Ariadna na Naxu / Ariadne auf Naxos
Ariadna – Marie Jansová
Théseus – Justin Svoboda 
Oreáda – Eliška Mervartová
 
Bohuslav Martinů
Ariadna, H 370
Ariadna – Kateřina Kněžíková / Markéta Böhmová
Théseus – Roman Hoza
Burún / Strážce – Vincenc Ignác Novotný 
Mínótauros / Stařec – Miloš Horák
Sbor jinochů z Athén – Ondřej Benek, Adam Born, Pavel Kšica, Marek Žihla
Taneční role – Lenka Bartůňková, Valeria Daňhová, Michaela Hradecká, Michael Bartizal, Viktor Artner 
 
Komorní orchestr Czech Virtuosi
Robert Kružík – dirigent
 
Magdalena Švecová – dramaturgická koncepce a režie

Program na webu Smetanovy Litomyšle