AKTUALITY

10
ÚT
SRPEN 2021


Sochař Milan Knobloch by se dnes dožil 100 let. Připomíná ho výstava v Poličce

Ne všichni jej znají jménem, dozajista každý obyvatel Poličky ale viděl některé z jeho děl. Přinejmenším sochu Bohuslava Martinů, která stojí v poličském parku, bude znát každý z nás.

Řeč je o akademickém sochaři Milanu Knoblochovi, který se celoživotně systematicky zajímal o osobnosti českého umění. Jeho dílo je velmi rozsáhlé (přes 400 položek) a zahrnuje medaile, busty, památníky, poštovní známky, pamětní desky. Jsou k vidění u nás i v zahraničí, např. v Britském muzeu v Londýně či ve Státním muzeu v Berlíně, jeho pomník Jana Palacha stojí na veřejném prostranství na břehu Ženevského jezera.

Polička se může chlubit hned několika jeho uměleckými díly. Nejznámější je již zmiňovaná socha B. Martinů v nadživotní velikosti, slavnostně odhalená v roce 1990 u příležitosti 100 let od narození skladatele za přítomnosti tehdejšího prezidenta Václava Havla. Zajímavostí je, že při tvorbě sochy Knobloch konzultoval své pojetí se skladatelovým pamětníkem Jiřím Muchou. Po čase pro rozhlas vzpomenul, že ho Muchovy poznámky správně navedly: „Říkal, že musí být nenápadný, až stydlivý a to, myslím, že se mi v té soše podařilo.“

Osobnosti Bohuslava Martinů se Knobloch profesně věnoval již dříve. Je autorem moderního náhrobku na rodinném hrobě poličského hřbitova (vytvořil jej ve spolupráci s architektem Vladimírem Rybákem). Žulový náhrobek z roku 1984, na němž jsou patrné plastické hudební motivy a je vytesán citát z kantáty Otvírání studánek, je zapsán do seznamu kulturních památek. M. Knobloch byl také u snímání posmrtné masky Martinů (a vytvořil její odlitek), která byla vyhotovena u příležitosti exhumace a převozu ostatků skladatele ze Švýcarska do Poličky v roce 1979. A konečně je Knobloch, jenž byl celoživotně ceněn jako skvělý medailér, také autorem medaile vytvořené pro město Polička s portrétem Bohuslava Martinů na rubové straně.  Mimo Poličku vytvořil ještě bustu B. Martinů, která je vystavena ve vstupní hale sálu B. Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze či bronzovou pamětní desku skladatele s jeho přítelem Stanislavem Novákem v rodišti Nováka Smiřicích (ze Smiřic pocházeli i rodiče M. Knoblocha).

10. srpna uplyne rovných 100 let od Knoblochova narození. Osobnost a dílo tohoto umělce si budeme moci připomenout mini-výstavou v poličském muzeu (k vidění po celou sezónu), v den výročí, tedy 10. srpna 2021 v 18 hodin pak proběhne vzpomínkový akt v parku u sochy B. Martinů. Hudebně akci podpoří Mužský pěvecký sbor B. Martinů, jenž byl založen na sklonku roku 2019 ale vzhledem k nucené covidové přestávce ještě veřejně nevystopil. Bude to tedy jeho poličská premiéra.

                                                                                 Monika Holá, muzikoložka CBM  

Foto: Centrum Bohuslava Martinů v Poličce