AKTUALITY

09
SO
ŘÍJEN 2021


Maraton Jana Nováka | Moravský podzim

Sobota 9. října 2021
Program v rámci unikátního víkendového maratonu zasvěceného skladateli Janu Novákovi na festivalu Moravský podzim

14:20 - 15:00 Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu
Univerzitní kino Scala, Brno

Prezentace připravované knihy Martina Flašara a Pavla Žůrka Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu: Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959).

Vydavatelství  MUNI  Press  vydává  na  podzim  tohoto  roku  ke  100.  výročí  narození skladatele Jana Nováka (1921–1984) publikaci,  která  dokumentuje  jeho  vztah  k  učitteli  Bohuslavu  Martinů v  letech 1947–1959. Na  základě  shromážděných  pramenů  přináší nové skutečnosti z tvůrčího a osobního života obou skladatelů. Podstatnou část práce  tvoří  rekonstrukce  kontextu  československé  kulturní  politiky  přelomu  40.  a  50. let s detailními ukázkami rétoriky a postojů konkrétních aktérů, které ústily v obecnější
trendy v přijímání a hodnocení díla Martinů i  Nováka.  Na  základě  korespondence  obou skladatelů  a  jejich  přátel  na  jedné  straně a  projevů  oficiálních  institucí  a  jejich  zástupců na straně druhé před námi vyvstávají  konkrétní  obrysy  ideologického  střetu  nové  linie  kulturní  politiky  a  svobodných umělců, kteří se řídí výhradně vlastním
úsudkem a svědomím. Těžištěm celé práce je edice korespondence Bohuslava Martinů Janu Novákovi (dopisy druhé strany se nedochovaly) a dále Novákovy vzpomínky na studium u Martinů v New Yorku na přelomu let 1947/1948 vyňaté z korespondence Jana Nováka  jeho  budoucí  manželce  Elišce  Hanouskové.

16:00 - 16:45 KALOKAGATHIA I: Hodina tělocviku
Tělocvična na Údolní, Brno

(Polo)scénický projekt.

Leoš JANÁČEK: Hudba ke kroužení kužely, JW VIII/13
Dmitrij ŠOSTAKOVIČ: Polka z baletu Zlatý věk
Eric SATIE: Sporty a kratochvíle
Joseph KLEIN: Řetězec okolností pro klavír a tanec
Bohuslav MARTINŮ: Vítězný pochod sportovního klubu R.U.R. v Poličce, H 129bis

Sára Medková (klavír, tanec) 
David Strnad (choreografie, video)
Kateřina Křivánková (režie)