AKTUALITY

17
ST
LISTOPAD 2021


Koncert proti totalitě

Středa 17. listopadu 2021, 19:00
Sál Martinů, Lichtenštejnský palác, Praha

Koncert proti totalitě se uskuteční tradičně v Sále Martinů na HAMU v Praze. Na pódiu své alma mater se představí studenti spolu s pedagogy a dalšími špičkovými zahraničními i domácími umělci. Dramaturgie koncertu je složena z děl skladatelů, jejichž životy a tvorbu poznamenaly totalitní režimy, či byli přímo vystaveni různým formám bezpráví. V letošním roce spolupracují na projektu studenti a pedagogové AVU v Praze, uspořádáním výstavy s názvem Doba trvanlivosti revisited.

8. ročník projektu se koná od 19 hodin v Sále Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13. Vstup je zdarma po rezervaci míst na webových stránkách projektu www.koncertprotitotalite.cz. Vernisáž výstavy se uskuteční v 18 hodin v Respiriu HAMU v Praze a výstava bude volně přístupná do 17. 12. 2021.

Koncert proti totalitě je pořádaný tradičně v den výročí sametové revoluce a připomíná zároveň i

Mezinárodní den studenstva, který byl vyhlášen po tragických událostech 17. listopadu 1939.  Pořadatelem je Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze a Společnost koncertních umělců, spolupořadatelem letošního ročníku je Akademie výtvarných umění v Praze.

Program:

Jan Novák: Rustica Musa pro klavír na čtyři ruce (výběr)
Jana Otáhalová, Nikola Valentová – klavír

Bohuslav Martinů: Serenáda H. 334 pro dva klarinety, housle, violu a violoncello
Irvin Venyš, Jan Mach – klarinety, Niklas Liepe (Německo) – housle, Jan Fišer – viola, Tomáš Jamník – violoncello

Luboš Sluka: Sonata per pianoforte

Dmitrij Šostakovič: Kvintet pro klavír a smyčcové kvarteto
Ivo Kahánek – klavír, Selini Quartet (Rakousko)

Více informací zde