AKTUALITY

25
PO
DUBEN 2022


Serenády a Koncert pro cembalo | NeoKlasik orchestr

Pondělí 25. dubna 2022, 20:00
Konzervatoř Jana Deyla, Praha

Bohuslav MARTINŮ: Serenáda č. 1 a 3, H 217 a 218
Bohuslav MARTINŮ: Koncert pro cembalo a malý orchestr, H 246

Viktor KALABIS: Klasický nonet

NeoKlasik orchestr
Václav Dlask (dirigent)
Ondřej Bernovský (cembalo)

Vstupenky v předprodeji v sítí GoOut: https://goout.net/cs/serenadovy-vecer/sztguft/

Václav Dlask

Program koncertů Serenádových večerů je zaměřen na serenádovou tvorbu Bohuslava Martinů, který zkomponoval cyklus čtyř „malých serenád“ během roku 1932. Kaleidoskopická pestrost koncertů posluchači umožní zakusit plodů Martinů modernistické umělecké orientace hned na několik způsobů.

Během Prvního serenádového večera zazní kromě 1. a 3. serenády také Koncert pro cembalo a malý orchestr, ve kterém autor těží ze specifičnosti zvuku tohoto opomíjeného historického nástroje. Na závěr večera pak zazní dílo skladatele, který svou osobou celý program pomyslně propojuje – Klasický nonet Viktora Kalabise. Zakladatele Institutu Bohuslava Martinů, který byl manželem cembalistky Zuzany Růžičkové, jejíž interpretace Martinů Koncertu pro cembalo zajistila dílu místo ve světovém repertoáru pro tento exkluzivní nástroj.

Serenádové večery jsou součástí řady NeoMartinů 2022, která úspěšně navazuje koncertní řadu NeoMartinů z minulého roku. Hlavní cílem zůstává představení bohatého neoklasicistního díla Bohuslava Martinů.

NeoKlasik orchestr (nko) je profesionální pražský orchestr založený uměleckým vedoucím a dirigentem Václavem Dlaskem. Dramaturgie nko se specializuje na interpretaci neoklasicistních děl a dalších moderních skladeb 20. – 21. století odkazující na dobové hudební styly. Koncerty, které pořádá, proto nabízí široké možnosti interpretace napříč mnoha hudebními směry, jako jsou například neobaroko, neoklasicismus, neoverismus, neoimpresionismus, neofolklorismus a další.