AKTUALITY

12
ČT
KVĚTEN 2022


Talentinum 2022 | Koncert pro violoncello a orchestr č. 1


Čtvrtek 12. května 2022, 19:00
Kongresové centrum Zlín, Zlín

Carl Maria von WEBER: Oberon, předehra k opeře
Maurice RAVEL: Koncert pro klavír a orchestr G dur
Bohuslav MARTINŮ: Koncert pro violoncello a orchestr č. 1, H 196
Alexandr GLAZUNOV: Koncert pro housle a orchestr a moll, op. 82

Natalie Schwamová (klavír)
Natálie Trávníčková (violoncello)
Eduard Kollert (housle)
Ondřej Soukup (dirigent)
Filharmonie Bohuslava Martinů

Mezinárodní festival mladých koncertních umělců Talentinum pravidelně poskytuje nadějným interpretům příležitost vystoupit za doprovodu filharmonického tělesa, získat tak nenahraditelné zkušenosti a zároveň prokázat míru vlastní interpretační úrovně. Tato přehlídka s mezinárodním dosahem, jejíž první ročník se v tehdejším Gottwaldově poprvé uskutečnil v květnu roku 1972, se již spolehlivě etablovala na místní kulturní scéně a stala se její nedílnou součástí. Za půlstoletí své existence hostil tento podnik celou řadu význačných hudebníků a v průběhu května 2022 napíše již svoji šestadvacátou kapitolu.

Právě mladým talentovaným umělcům bude věnován závěrečný koncert abonentní řady B. Na pódiu Kongresového centra Zlín vystoupí i violoncellistka Natálie Trávníčková, jež je laureátkou celé řady českých i mezinárodních interpretačních soutěží. Mladá umělkyně, která aktivně absolvovala mistrovské kurzy u takových osobností, jakými jsou například Steven Isserlis, Petr Nouzovský či Raphael Rallfisch, se v rámci Talentina ujme sólového partu Koncertu pro violoncello a orchestr č. 1 Bohuslava Martinů.

Celý koncert bude řídit šestadvacetiletý dirigent Ondřej Soukup, posluchač prominentní londýnské Royal College of Music.

Více informací zde: https://www.filharmonie-zlin.cz/958a-b7-talentinum-2022