AKTUALITY

19
ČT
KVĚTEN 2022


Martinů fest | Operní recitál Borise Prýgla


Čtvrtek 19. května 2022, 19:00
Tylův dům, Polička

Repertoár světových i českých skladatelů za klavírního doprovodu Marty Vaškové představí basbarytonista Boris Prýgl, který patří k nejtalentovanějším mladým pěvcům.

Boris Prýgl (basbaryton)
Marta Vašková (klavír)

Více informací zde: https://tyluvdumpolicka.cz/martinu-fest/