AKTUALITY

06
PO
ČERVEN 2022


NeoKlasik orchestr představí Martinů, Šostakoviče a Pexidra na koncertě NeoBarok Martinů

Koncert NeoBarok Martinů proběhne v pondělí 6. 6. 2022 od 19:30modlitebně ČCE Korunní na Vinohradech.

Program:
Bohuslav Martinů: Předehra pro orchestr, H 345
                                        Koncert pro flétnu, housle a orchestr, H 252

Karel Pexidr: Divertimento pro komorní orchestr
Dmitrij Šostakovič: Klavírní koncert č. 2

Interpreti:
Václav Dlask (dirigent)
Ilaybüke Algür (klavír)
Eliška Hejhalová (flétna)
Matouš Pěruška (housle)
NeoKlasik orchestr

Program se opírá o Martinů tvorbu v neobarokním stylu. Předehra pro orchestr je méně známá, a zároveň jediná instrumentální skladba tohoto období Martinů tvorby. Zajímavým způsobem exponuje skupinu sedmi sólových nástrojů proti zbytku orchestru a připomíná tak skladatelovu někdejší zálibu v technice barokního concerta grossa. Další skladbou bude Koncert pro flétnu, housle a orchestr (1936), kterou Bohuslav Martinů napsal během deseti dní na objednávku flétnisty Marcela Moysema. Představuje Martinů typický koncert pro dva sólové nástroje, které vedou vášnivý dialog se zbytkem orchestru. Do programu s radostí zařazujeme také dílo uznávaného českého soudobého skladatele Karla Pexidra: Divertimento pro komorní orchestr. V závěru večera zazní Klavírní koncert č. 2 (1957) Dmitrije Šostakoviče. Dílo, kterému je vlastní typicky barokní zvuková vyváženost orchestru a klavíru. Vedle Neoklasik orchestru, pod taktovkou dirigenta Václava Dlaska, vystoupí sólisté Matouš Pěruška (housle), Ilaybüke Algür (klavír) a Eliška Hejhalová (flétna).

NeoBarok Martinů je součástí řady NeoMartinů 2022, která úspěšně navazuje koncertní řadu NeoMartinů z minulého roku. Hlavní cílem zůstává představení bohatého neoklasicistního díla Bohuslava Martinů. Přínos projektu je především kulturně-vzdělávací. Koncerty nabízí posluchačům nejen kvalitní umělecký zážitek, ale také zajímavou dramaturgii se zvláštním zřetelem na kompoziční tvorbu Bohuslava Martinů, která se přes svou nespornou kvalitu uvádí velmi zřídka.

Vstupenky jsou v předprodeji v síti GoOut.net. Vstup pro všechny studenty je ZDARMA s rezervací předem na tomto odkazu. Stejně tak mají volný vstup také posluchači ukrajinské národnosti. Koncert laskavě podpořily následující instituce: Hudební nadace Karla Pexidra, Státní fond kultury ČR, Hlavní město Praha, OSA, Nadace Život Umělce, Městská část Praha 2, Institut Bohuslava Martinů a Český rozhlas D-dur.

NeoKlasik orchestr (nko) je profesionální pražský orchestr založený uměleckým vedoucím a dirigentem Václavem Dlaskem. Dramaturgie nko se specializuje na interpretaci neoklasicistních děl a dalších moderních skladeb 20. – 21. století, odkazujících na dobové hudební styly. Koncerty, které pořádá, proto nabízí široké možnosti interpretace napříč mnoha hudebními směry, jako jsou například neobaroko, neoklasicismus, neoverismus, neoimpresionismus, neofolklorismus a další.