AKTUALITY

27
NE
LISTOPAD 2022


Soutěž Nadace Bohuslava Martinů zná vítěze. Laureáty se stali houslista Kristian Mráček a Trio Gaudium

Soutěž Nadace Bohuslava Martinů v rámci festivalu Dny Bohuslava Martinů proběhla již po sedmadvacáté. V letošním roce o vítězství soupeřili mladí interpreti ve dvou kategoriích – housle a komorní soubory s klavírem. První cenu si odnáší houslista Kristian Mráček a Trio Gaudium. Koncert laureátů se uskutečnil v sále Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci v neděli 28. listopadu.

Soutěže v kategorii housle se v pátek 25. listopadu zúčastnilo devět interpretů. První cenu získal Kristian Mráček, který získal také cenu za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů, Cenu Jaroslava a Zorky Zichových a Cenu Nadace Život umělce pro nejúspěšnějšího účastníka Soutěže Nadace Bohuslava Martinů. Na druhém místě se umístila Natálie Toperczerová a třetí příčku obsadila Kristýna Jungová. Čestné uznání porota udělila Terézii Hledíkové. O vítězích této kategorie rozhodla porota ve složení Leoš Čepický, Ivan Štraus, František Novotný, Bohuslav Matoušek a Jiří Panocha.

Kristian Mráček (foto Vilém Žák)

Letošní ročník soutěže Nadace Bohuslava Martinů měl vysokou úroveň a zároveň ukázal, že hudba Bohuslava Martinů je mladým hudebníkům blízká, hrají ji rádi a moc dobře. Za celou porotu bych chtěl všem houslistům moc pogratulovat k jejich pátečním zdařilým výkonům,“ komentuje kategorii housle předseda poroty Leoš Čepický.

V sobotu 26. listopadu porota ve složení Jiří Hlaváč, Irvin Venyš, Jan Kučera, Roman Patočka a Václav Petr rozhodovala o kategorii komorní soubory s klavírem. Vítězem se stalo Trio Gaudium, které si kromě prvního místa odneslo také cenu za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů, Cenu Přemysla Pražáka, Cenu Viktora Kalabise a také Cenu Nadace Život umělce pro nejúspěšnějšího účastníka Soutěže Nadace Bohuslava Martinů. Druhou příčku, dělenou, v této kategorii obsadilo Trio Octopus a Trio Mráček, na třetím místě skončilo Trio Vyšehrad.

Trio Gaudium (foto Vilém Žák)

Komorní hudba je po celá staletí jedním z dramaturgických pilířů klasické hudby. A stejně tak se stala komorní hra pilířem hudební interpretace. Čeští hudebníci získali už v minulosti velké uznání a respekt hudebního světa. Věřím, že naše hudební soutěž nabídne další možnosti, inspiraci, popularizaci, novou motivaci, a v součtu mladé osobnosti, které budou českou komorní hru reprezentovat napříč světovou hudební kulturou,“ uvádí garant soutěže a předseda poroty v kategorii komorní soubory s klavírem Jiří Hlaváč.

Soutěž Nadace Bohuslava Martinů šíří skladatelské dílo Bohuslava Martinů a podporuje provozování skladeb dalších českých autorů již 27 let. Soutěže se účastní interpreti v oborech klavír, housle, violoncello, zpěv, cembalo, dechové nástroje a komorní soubory. Pro příští rok byly vybrány dva obory – klavír a komorní soubory bez klavíru. V minulých ročnících se laureáty stali například klavírista Matouš Zukal, violoncellisté Tomáš Jamník a Vilém Vlček či barytonista Robin Červinek.

Dny Bohuslava Martinů na soutěž naváží prvním koncertem v sobotu 3. prosince od půl osmé. Hudbou Bohuslava Martinů, Bély Bartóka a Antonína Dvořáka festival zahájí Bennewitzovo kvarteto v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí. Na festivalu, který 17. prosince zakončí Wihanovo kvarteto, se také objeví další úspěšní a renomovaní interpreti Jana Hrochová a Martin Hroch, Janáčkovo trio a Ensemble Inégal.

 

V soutěžním ročníku 2022 získali laureátská ocenění v oboru housle tito interpreti :


Kristian Mráček, housle 1.cena a titul laureáta
NatálieToperczerová, housle 2. cena a titul laureáta
Kristýna Jungová, housle 3. cena a titul laureáta
Terézia Hladíková, housle čestné uznání


Kristian Mráček Cena Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci povinné skladby B. Martinů,
dělená Cena Nadace život umělce pro nejúspěšnějšího účastníka Soutěže BM
Cena Zorky a Jaroslava Zichových


V oboru komorní soubory s klavírem získali ocenění tito interpreti:

1. 1. cena a titul laureáta:

Trio Gaudium
Anna Knoulichová, klavír
Gabriela Barillová, housle
Adam Klánský, violoncello

 

2. cena a titul laureáta:

Trio OctOpus
Markéta Sinkulová, klavír
Markéta Dominikusová, housle
Matyáš Keller, violoncello

 

2. cena a titul laureáta

Trio Mráček
Veronika Jaklová, klavír
Kristian Mráček, housle
Dominik Velek, violoncello

 

3. cena a titul laureáta:

Trio Vyšehrad
Pavol Praženica klavír,
Natálie Toperczerová housle,
David Pěruška violoncello,

 

Trio Gaudium Cena Bohuslava Martinů za nejlepší interpretaci povinné skladby B. Martinů,
Cena Přemysla Pražáka, Cena Viktora Kalabise, dělená Cena Nadace život umělce pro
nejúspěšnějšího účastníka Soutěže BM