AKTUALITY

08
ČT
PROSINEC 2022


Dopisy Martinů manželům Prinsovým darovány IBM

Institut B. Martinů získal darem originály dopisů Bohuslava a Charlotty Martinů manželům Prinsovým! Albert Prins byl dlouholetým předsedou haagského mužského sboru Die Haghe Sanghers, pro který skladatel napsal Horu tří světel, H 349. Sbor také pravidelně uváděl kantátu Izaiášovo proroctví, H 383 a Polní mši, H 279. Jen v letech 1951-1953 uvedl sbor mši nejméně 30krát. Za zmínku stojí provedení s Rafaelem Kubelíkem v roce 1956.

program koncertu 1956

Martinů byl jmenován čestným členem sboru a s manželi Prinsovými jej pojilo mnohaleté přátelství, které Charlotta udržovala i po manželově smrti.

Martinů a Prinsovy

Korespondence byla v archivu René Verhoeffa, dirigenta Die Haghe Sanghers, který letos v květnu náhle zemřel. Vdova Dora Verhoeff dopisy společně s fotografiemi a programy koncertů zaslala darem Institutu B. Martinů. Srdečně děkujeme!