AKTUALITY

04
SO
BŘEZEN 2023


Kytice | České Budějovice


Sobota 4. března 2023, 17:00
DK Metropol, České Budějovice

Carmina Burana / Kytice
Dvě strhující kantáty z roku 1937
Premiéra 2. 3. 2023
Druhá premiéra 4. 3. 2023

Roku 1937 měla světovou premiéru kantáta Carmina Burana, jejíž fascinační efekt jí zajistil nehynoucí popularitu a stovky nahrávek těch nejlepších světových orchestrů a sborů. Její půdorys tvoří 25 básní ze 13. století, povětšinou v latině a staroněmčině, jež Carl Orff reinterpretoval v duchu strhujícího dramatismu moderní vokálně symfonické hudby.

Téhož roku vznikla neméně pozoruhodná kantáta Kytice, jež ovšem nijak nesouvisí s Erbenovou sbírkou balad, nýbrž reflektuje pět českých a moravských lidových textů, které uzavírá do cyklu, jež nemá v české hudební literatuře obdoby. Poslechově nesmírně atraktivní a přístupná hudba Bohuslava Martinů zrcadlí prvky lidové české hudby, čímž se stává určitou protiváhou Orffovy kantáty, která podobnou metodou zpracovává prvky hudby středověké.

Hudební nastudování a dirigent: David Švec
Sbormistr: Martin Veselý
Sbormistryně DS Canzonetta: Petra Nová

Kytice / soprán: Markéta Klaudová
Kytice / alt: Michaela Zajmi
Kytice / tenor: Jaroslav Březina
Kytice / baryton: Jakub Hliněnský
Carmina Burana / soprán: Lucie Silkenová
Carmina Burana / tenor: Jaroslav Březina
Carmina Burana / baryton: Alexandr Beň

Sbor opery Jihočeského divadla
Dětský sbor Canzonetta
Orchestr opery Jihočeského divadla
koncertní mistr (housle): Martin Červinka
koncertní mistr (violoncello): Václav Žák

Více inforamcí zde: https://www.jihoceskedivadlo.cz/porad/2656-carmina-burana-kytice