AKTUALITY

01
PO
PROSINEC 2014


Výsledky soutěže Nadace Bohuslava Martinů 2014 v oborech klavírní trio a smyčcové kvarteto

Výsledky soutěže Nadace Bohuslava Martinů v oboru klavírní trio 2014

1. CENA: KALLIOPÉ TRIO PRAGUE

2. CENA: QUASI TRIO

3. CENA: KLAVÍRNÍ TRIO

Zvláštní cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů QUASI TRIO

Cena Českého spolku pro komorní hudbu při ČF KALLIOPÉ TRIO PRAGUE

Cena Karlovarského symfonického orchestru v kategorii ,,Klavírní trio“ KALLIOPÉ TRIO PRAGUE

Výsledky soutěže Nadace Bohuslava Martinů v oboru smyčcové kvarteto 2014

1. CENA: SEDLÁČKOVO KVARTETO

2. CENA: KVARTETO HANSE KRÁSY

Zvláštní cena za nejlepší interpretaci díla Bohuslava Martinů SEDLÁČKOVO KVARTETO

Cena Českého spolku pro komorní hudbu při ČF SEDLÁČKOVO KVARTETO