AKTUALITY

11
ČT
LEDEN 2024


Medaile udělené v roce 2023 Nadací Bohuslava Martinů

MUDr. Lucie Teplá-Riedlbauchová, Kateřina Blažková-Riedlbauchová, Stanislava Střelcová

V minulém roce udělila Nadace Bohuslava Martinů několik pamětních medailí, které Nadace předává každoročně několika vybraným osobnostem nebo institucím za propagaci a prezentaci díla Bohuslava Martinů anebo péči o jeho odkaz.

Ocenění v roce 2023 získali:  PhDr. Ivan Ruml, Institut Bohuslava Martinů, Ivan Ženatý a Václav Riedlbauch in memoriam.

Posledním třem jmenovaným byly medaile předány na koncertech festivalu  Dny Bohuslava Martinů, a to ve dnech 29.11., 5.12. a 12.12.

Na zahajovacím koncertě festivalu dne 29.11.2023 udělila Nadace Bohuslava Martinů pamětní medaili  houslovému virtuosovi Ivanu Ženatému za vynikající tuzemskou a zahraniční prezentaci díla Bohuslava Martinů při veřejných koncertech a nahrávkách.

Ivan Ženatý, Irvin Venyš (ředitel Nadace Bohuslava Martinů)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 5.12. rovněž na koncertě festivalu obdržel pamětní medaili Institut Bohuslavu Martinů (v zastoupení jeho ředitele Aleše Březiny a editorky svazku Alexander bis a muzikoložky Jitky Zichové)  za soustavnou péči o dílo Bohuslava Martinů a dlouholetou tvořivou spolupráci s Nadací Bohuslava Martinů. Fotografie a další informace najdete zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na závěrečném koncertě 12.12.2023 Nadace Bohuslava Martinů v Praze udělila pamětní medaili Nadace Bohuslava Martinů in memoriam profesoru MgA. Václavu Riedlbauchovi za zásluhy o šíření české hudby s přihlédnutím k tvorbě Bohuslava Martinů.                      

Medaili převzaly z rukou předsedkyně správní rady Nadace Bohuslava Martinů dcery skladatele, MUDr. Lucie Teplá-Riedlbauchová a Kateřina Blažková-Riedlbauchová.

MUDr. Lucie Teplá-Riedlbauchová, Kateřina Blažková-Riedlbauchová, Stanislava Střelcová, Michal Novenko, Irvin Venyš