AKTUALITY

08
ST
KVĚTEN 2024


Royal Academy Opera | Dvakrát Bohuslav Martinů


Středa 8. května 2024, 19:00
Susie Sainsbury Theatre, Londýn, UK

Bohuslav MARTINŮ: Veselohra na mostě, H 247
Bohuslav MARTINŮ: Dvakrát Alexandr, H 255

Dvakrát Alexander zazní v novém anglickém překladu profesora Timothyho Jonese.

Lada Valešová (dirigentka)
Rachael Hewer (režie)
Leanne Vandenbussche (výtvarnice)
Kevin Treacy (světelný designér)

Česká dirigentka a klavíristka Lada Valešová diriguje dvě komické opery Bohuslava Martinů - Veselohru na mostě a Dvakrát Alexandr. Obě opery se dotýkají témat měšťanské nevěry, loajality a diskrétnosti. Bohuslav Martinů zkoumá složitost lidského údělu prostřednictvím divoce expresivních a vynalézavých extrémů své představivosti.

Další provedení:
pátek 10. května 2024, 19:00

Více informací: https://london.czechcentres.cz/blog/2024/04/martinu-double-bill
https://ticketing.ram.ac.uk/royalacademyofmusic/website/EventDetails.aspx?webEventId=martinu